Latinska ord på svenska

Senast ändrad: 13 juli 2023

En fråga som dyker upp med jämna mellanrum, för svenska men framförallt för engelska, är den om hur latinska ord ska böjas. För svenska gäller det framförallt adjektivet emeritus/emerita.

Professor emerita är en förhållandevis ny företeelse på svenska, de första beläggen i den stora korpussamlingen Språkbanken är från tidigt 90-tal. Det finns flera sätt att se på detta. Det kan verka logiskt att böja adjektivet efter den person det avser. Ett argument som då brukar framföras mot detta är att ordet professor är maskulinum på latin, vilket gör hela konstruktionen ogrammatisk.

Vi har en grundprincip för lånord, och det är att de bör anpassas till svenskan så långt det är möjligt. På svenska böjer vi inte adjektiv i maskulinum/femininum utan i neutrum eller utrum. Språkrådet rekommenderar därför att professor emeritus används oavsett kön, med pluralen professorer emeriti. Undantaget är förstås om du skriver eller pratar om en specifik person och vet att hon föredrar att kallas emerita.

Ett annat latinskt ord som ofta orsakar diskussion när det gäller engelska är alumnus/alumna. På svenska slipper vi detta problem då vi har ordet alumn, med pluralformen alumner.

Fakta:

SpSpråkpolisen var en populär artikelserie i personaltidningen Resurs där SLU:s språkfunktion delade med sig av språktips.