Tips för länkar

Senast ändrad: 13 juli 2023
Polis som gör stopptecken. I bakgrunden en blå vägskylt. Illustration.

Länkar är viktiga i texter. De leder ofta till mer information om ämnet, vare sig det rör sig om en annan SLU-sida eller en officiell organisationstext. Men de är inte så lätta att använda som man tror.

När du skriver en text och bifogar länkar, kollar du alltid dem? Ofta har vi bråttom och glömmer kolla detaljer, vilket i detta fall kan de leda till att folk tappar förtroende för texten – om länken är fel, hur väl stämmer den ursprungliga texten?

Du behöver nödvändigtvis inte läsa massor av text på sidor du länkar till, men du bör se till att informationen överensstämmer med det du säger att det står.

Det är extra viktigt att du kollar länkarna innan du skickar en text för översättning – i långa texter kan det finnas många! Finns det redan en engelsk sida? Överensstämmer den med den svenska? Om det inte finns någon information på engelska, hur vill du göra då? Ta bort länken eller behålla den?

Några tips:

  • Om du länkar till en svensk sida på en engelsk sida, eller tvärtom, lägg till en kommentar om att informationen bara finns på ett visst språk.

  • Om du länkar till viktig information som inte finns på målspråket, skriv gärna en kort sammanfattning på målspråkssidan.

  • Om du vet att du länkar till en sida som inte finns på målspråket men känner till målspråkssidor med bra info, skicka gärna med den infon när du beställer översättning. Om inget annat kan det vara bra referensmaterial.

Nästa gång du skriver en text eller beställer översättning, ta en stund och fundera på länkarna. Det gynnar både dig och oss som jobbar med språkarbete på SLU.

Fakta:

Språkpolisen var en populär artikelserie i personaltidningen Resurs där SLU:s språkfunktion delade med sig av språktips.