SLU har inga hemsidor

Senast ändrad: 13 juli 2023
Polis som gör stopptecken. I bakgrunden en blå vägskylt. Illustration.

Det är vanligt att ordet hemsida används när det egentligen är webbplats, alltså en sammanhållen grupp webbsidor, som avses.

Svenska datatermgruppen skriver så här:

”Ordet hemsida bäddar för begreppsförvirring och bör därför helst inte användas alls. I stället bör man använda andra, mer precisa termer: webbplats (web site), webbsida (web page), ingångssida (home page) och startsida (home page/start page)”. Sök bland datatermer.

Hemsida är en direktöversättning av det engelska home page. Men i engelskan betyder home page något annat än vad hemsida har kommit att göra i svenskan:

  • Ursprungligen syftade home page på startsida, dvs. den första sida som visas när användaren startar webbläsaren. Knappen på webbläsarens verktygsrad som ger återgång till startsidan brukade tidigare vara märkt just ”Home” eller ”Hem”. Nyare svenska webbläsarversioner har i regel ”Startsida” som märkning.
  • Senare, allteftersom antalet webbplatser har vuxit, har det blivit en glidning i betydelsen: med home page avses i engelskan numera den första sidan på webbplatsen, den med den kortaste webbadressen. Här har vi på svenska två betydligt mer klargörande termer att ta till: ingångssida alternativt förstasida.”

Som alternativ till webbplats kan du använda plural eller en sammansättning:

  • Plural: På fakultetens webbsidor finns aktuella nyheter om forskningsprojekt.
  • Sammansättning: På studentwebben kan studenterna läsa om sina rättigheter och skyldigheter.

Slutsats: Undvik att använda ordet hemsida om du menar webbsida eller webbplats.

 

Fakta:

Språkpolisen var en populär artikelserie i personaltidningen Resurs där SLU:s språkfunktion delade med sig av språktips.


Kontaktinformation