Bokning utställningsmaterial

Senast ändrad: 08 maj 2023

Handledning för att boka utställningsmaterial via Outlook och Outlook webb för orterna Alnarp och Skara,

Boka utställningsmaterialet via Outlook för orterna Alnarp och Skara

* Dubbelklicka på önskad tid i din kalender eller välj nytt möte på arkivraden. När du fått upp bokningsfönstret markerar du datum och tid för bokningen/mötet.

* Välj sedan utställningsmaterial genom att klicka på ”Rooms/Rum” i slutet på raden ”Location/Plats”. Alternativt välj "schemaläggningsassistenten" i övre menyraden, väljer du sistnämnda alternativ så välj "Lägg till rum..." och sedan rullisten "Adressbok".

* En lista på tillgängliga lokaler/bokningsbart material visas då. Leta upp rätt ort samt klicka på "Utställningsmaterial", då kommer en lista upp på det bokningsbara materialen för respektive ort. Dubbelklicka på materialet, eller markera önskat material och tryck sedan på ”Rooms/Rum” och därefter OK.

* Kontrollera din bokning genom att klicka ”Scheduling Assistant/Schemaläggningsassistenten” på arkivraden. Schemaläggningsassistenten visar då om deltagare och utställningsmaterialet är lediga. Är så fallet kan du skicka inbjudan.

* Du kommer att få en automatisk bekräftelse på att utställningsmaterialet är bokad (eller meddelande om avvisat möte om du bokat ett redan bokat tillfälle).

OBS! Om du ändrar tiden för ett redan bokat tillfälle och materialet avböjer bokningen så måste du boka om det du önskar. Den ursprungliga bokningen för utställningsmaterialet försvinner helt.

Villkor vid utlåning av utställnings- och expomaterial

SLU Service ansvarar för lagring och utlåning av utställningsmaterial och hanterar kontinuerligt inkommande bokningsönskemål.

Utlåning av material kan endast ske vardagar kl 8.00–15.00 och hämtning kan göras tidigast 48 timmar efter bekräftad beställning. Den bokade tiden inkluderar uthämtnings- och tillbakalämningstiden.

Uthämtning sker på nedan angiven adress.

Lånetiden är max 5 dagar och återlämning av material sker på utlämningsstället under öppettid, eller vid annan överenskommen tidpunkt.

Låntagaren ska hantera materialet med försiktighet och ha det under uppsikt under utlåningsperioden. Om skador på material eller emballage uppstår så att service i någon form behövs kontaktas utlämningsstället som ansvarar för reparation. Återlämning av material sker på samma adress som uthämtning.

Namngivet och bokningsbartmaterial i Alnarp

 • Al Beachflagga1
 • Al Beachflagga2
 • Al Bordsduk1
 • Al Bordsduk2
 • Al Bordsstandard1
 • Al Bordsstandard2
 • Al Bordsstandard3
 • Al Bordsstandard4
 • Al Bordsstandard5
 • Al Broschyrställ1
 • Al Broschyrställ2
 • Al Gräsmatta1
 • Al Gräsmatta2
 • Al Ipad golvställ1
 • Al Ipad golvställ2
 • Al Ljuskub 60x60cm
 • Al Ljuskub 20x20cm1
 • Al Ljuskub 20x20cm2
 • Al Modul1 mindre
 • Al Modul2 medium
 • Al Modul3 stor
 • Al RollUp postmont1
 • Al RollUp postmont2
 • Al RollUp1
 • Al RollUp2
 • Al RollUp3
 • Al Spot t Rollup1
 • Al Spot t Rollup2
 • Al Spot t Rollup3
 • Al Tält1

Namngivet och bokningsbartmaterial i Umeå

 • Um Beachflagga1
 • Um Beachflagga2
 • Um Bordsduk1
 • Um bordsduk2
 • Um Bordsstandard1
 • Um Bordsstandard2
 • Um Bordsstandard3
 • Um Bordsstandard4
 • Um Bordsstandard5
 • Um Broschyrställ1
 • Um Broschyrställ2
 • Um Gräsm
 • Um Ipad golvställ1
 • Um Ipad golvställ2
 • Um Ljuskub 60x60cm
 • Um Ljuskub 20x20cm1
 • Um Ljuskub 20x20cm2
 • Um Modul1
 • Um Modul2
 • Um Modul3
 • Um Rollup postmont1
 • Um Rollup postmont2
 • Um Rollup1
 • Um Rollup2
 • Um Rollup3
 • Um Spot t Rollup1
 • Um Spot t Rollup2
 • Um Spot t Rollup3
 • Um Tält

Namngivet och bokningsbartmaterial i Ultuna

 • Ua Beachflagga1
 • Ua Beachflagga2
 • Ua Bordsduk1
 • Ua Bordsduk2
 • Ua Bordsstandard1
 • Ua Bordsstandard2
 • Ua Bordsstandard3
 • Ua Bordsstandard4
 • Ua Bordsstandard5
 • Ua Broschyrställ1
 • Ua Broschyrställ2
 • Ua Gräsmatta1
 • Ua Gräsmatta2
 • Ua Ipad golvställ1
 • Ua Ipad golvställ2
 • Ua Ljuskub 20x20cm1
 • Ua Ljuskub 20x20cm2
 • Ua Ljuskub 60x60cm
 • Ua Modul1 mindre
 • Ua Modul2 medium
 • Ua Modul3 stor
 • Ua RollUp postmont1
 • Ua RollUp postmont2
 • Ua RollUp1
 • Ua RollUp2
 • Ua RollUp3
 • Ua Spot t Rollup1
 • Ua Spot t Rollup2
 • Ua Spot t Rollup3
 • Ua Tält1

Namngivet och bokningsbartmaterial i Skara

Uthämtning sker vid respektive plats/ort:

SLU Service Alnarp
Sundsvägen 6, 234 56 Alnarp
Telefon: 040-41 50 09
E-post: alnarpsrepro@slu.se

SLU Service Umeå
Skogmarksgränd 17, Umeå
Telefon: 090-786 82 56
E-post: ssm-umea@slu.se

SLU Service Ull (Ultuna)
Godsmottagningen, Ulls gränd 1, 756 51 Uppsala
Telefon: 018-67 12 07
E-post: service-ull@slu.se

I Ultuna - ring gärna ank 1207 före uthämtning.

SLU Service Skara
Malmgatan 10, Skara
Telefon: 0511-672 77
E-post: service-skara@slu.se


Kontaktinformation