Varför välja digitalt nyhetsbrev?

Senast ändrad: 03 april 2024

Att sprida nyheter inom ett område snabbt, miljövänligt och billigt.

Dessutom visar marknadsundersökningar att vi är positiva till att ta emot information som vi är intresserade av via mejl*. I en enkät till SLU:s intressenter svarade mer än hälften att de ofta, eller mycket ofta, håller sig informerade med digitala nyhetsbrev inom SLU:s intresseområden.

Dra trafik till webben – marknadsför satsningar och flöden

Digitala nyhetsbrev fungerar bra för att riktat sprida och göra det enklare att hitta till det material som du och dina kollegor redan producerar inom ett område. Detta gäller till exempel resurser som löpande görs tillgängliga via SLU:s webb. Digitala nyhetsbrev fungerar också bra för riktad marknadsföring av konferenser, seminarier och evenemang. Det räcker oftast inte att förlita sig på att intresserade kollar in hemsidan med jämna mellanrum.

Digitala nyhetsbrev är inte den kommunikationsform du väljer när du ska föra en digital dialog. Då passar sociala medier troligen bättre. Men du kan med fördel till exempel använda ett nyhetsbrev för att marknadsföra dina sociala flöden (Facebook, Twitter etc). De kan integreras direkt i nyhetsbrevet.

Kompletterar andra kommunikationsformer

Digitala nyhetsbrev via mejl produceras inte i första hand för att skrivas ut. De fungerar bäst för att förmedla ett fåtal budskap direkt, ge möjlighet till fördjupning via länkar samt för att för att uppmana till någon form av handling.

Digitala nyhetsbrev används som komplement till andra kommunikationsformer eftersom det når ut så snabbt och riktat. Se gärna till att dina nyhetsbrev kan delas i sociala nätverk.

Bra uppföljning och möjlighet till anpassning av utskick

SLU:s verktyg för nyhetsbrev ger bra möjligheter att följa upp hur utskick tas emot av prenumeranterna. Du kan se hur många prenumeranter som öppnat ditt brev, vilka länkar som öppnats samt hur populära olika länkar varit. Detta kan du sedan använda för att förbättra dina framtida utskick.

För den som så önskar finns också mer avancerade funktioner som personaliserade mejl, anpassade utskick och påminnelser baserade på prenumeranter som inte klickat på en viss länk i tidigare utskick. 

Prenumerantregistret hålls i verktyget efter engångsimport

När du väl importerat din kontaktlista i verktyget så hanteras nya prenumerationer och avregistrering av prenumeranter via länkar i ditt nyhetsbrev. Du kan där även manuellt lägga till eller ta bort prenumeranter.