Varför välja digitalt nyhetsbrev med e-post?

Senast ändrad: 19 november 2020

Att med e-post sprida nyheter inom ett område snabbt, miljövänligt och billigt.

Dessutom visar marknadsundersökningar att vi är positiva till att ta emot information som vi är intresserade av med e-post*. I en enkät till SLU:s intressenter svarade mer än hälften att de ofta, eller mycket ofta, håller sig informerade med digitala nyhetsbrev inom SLU:s intresseområden.

Dra trafik till webben – marknadsför satsningar och flöden

Digitala nyhetsbrev fungerar bra för att riktat sprida och göra det enklare att hitta till det material som du och dina kollegor redan producerar inom ett område. Detta gäller till exempel resurser som löpande görs tillgängliga via SLU:s webb. Digitala nyhetsbrev fungerar också bra för riktad marknadsföring av konferenser, seminarier och evenemang. Det räcker oftast inte att förlita sig på att intresserade kollar in hemsidan med jämna mellanrum.

Digitala nyhetsbrev är inte den kommunikationsform du väljer när du ska föra en digital dialog. Då passar sociala medier troligen bättre. Men du kan med fördel till exempel använda ett nyhetsbrev för att marknadsföra dina sociala flöden (Rss, Facebook, Twitter, etc). De kan integreras direkt i nyhetsbrevet.

Kompletterar andra kommunikationsformer

E-postbrev produceras i första hand inte för att skrivas ut. De fungerar bäst för att förmedla ett fåtal budskap direkt, ge möjlighet till fördjupning via länkar samt för att för att uppmana till någon form av handling.

Digitala nyhetsbrev används som komplement till andra kommunikationsformer eftersom det når ut så snabbt och riktat. E-post är enligt rapporten Svenskarna och internet 2017 fortfarande den främsta kommunikationsformen på internet. Det är fler som använder e-post dagligen (69%) än som ringer samtal ibland (67%). Och i princip alla använder e-post ibland (97%). Ingen kommunikationskanal är i närheten, närmast är sociala medier (81%).

Se dock gärna till att dina nyhetsbrev kan delas i sociala nätverk. Facebook och Twitter används liksom e-postbrev ofta för att dra trafik till specifika webbsidor.

Bra uppföljning och möjlighet till anpassning av utskick

SLU:s verktyg för e-postbrev ger bra möjligheter att följa upp hur utskick tas emot av prenumeranterna. Du kan se hur många prenumeranter som öppnat ditt brev, vilka länkar som öppnats samt hur populära olika länkar varit . Detta kan du sedan använda för att förbättra dina framtida utskick.

För den som så önskar finns också mer avancerade funktioner som personliga e-postbrev, anpassade utskick och påminnelser baserade på prenumeranter som INTE klickat på en viss länk i tidigare utskick. 

Prenumerantregistret hålls i verktyget efter engångsimport

När du väl importerat din e-postlista i verktyget så hanteras nya prenumerationer och avregistrering av prenumeranter via länkar i ditt nyhetsbrev. Du kan i verktyget enkelt kolla vad som hänt i prenumerationsregistret sedan förra utskicket. Du kan där även manuellt lägga till eller ta bort prenumeranter.

Ta del av Apsis rapporter och annat material*

Sidansvarig: mia.peterson@slu.se