Webbsida för prenumeration

Senast ändrad: 10 november 2023

Du kan skapa en webbsida med ett formulär för prenumeration på dina nyhetsbrev.

Först måste du skapa själva webbsidan på vår webb. Sen infogar du formulärkod som skapas i Ungapped. I avsnittet "Skapa prenumerationsformuläret" i Ungappeds hjälpfunktion kan du se hur du ska göra. Observera att du inte ska göra några designformateringar i formuläret. Kopiera sen koden, och välj då html (utan css). 

För att lägga till formulärkoden på webbsidan måste du ta hjälp av webbredaktionen@slu.se. Skicka koden (enbart html) dit och ange vilken webbsida den ska in på. Ange även att det är en prenumerationssida för nyhetsbrev i Ungapped.

Prenumerationssidor för flera nyhetsbrev

Det är möjligt att skapa prenumerationssidor för flera nyhetsbrev. Även där genereras koden i Ungapped. En förutsättning är att nyhetsbreven ska finnas på samma underkonto. Ifall nyhetsbreven ligger på olika konton måste separata formulär användas.

Dubbel opt-in

SLU använder så kallad dubbel opt-in. Dubbel opt-in betyder att när man anmäler sig till en nyhetsbrevsprenumeration får man först ett automatiskt mail till sin inkorg som innehåller en bekräftelselänk man måste klicka på för att aktivera prenumerationen. Mottagaren bekräftar genom det att e-postadressen verkligen existerar, och att hen vill ha nyhetsbrevet.

För rutinen för dubbel opt-in behövs tre webbsidor som Ungapped kan hänvisa till. De skickas automatiskt från Ungapped. Det görs genom den formulärkod som genereras i Ungapped. Där anger du länkarna till de sidor som ska användas.

Det finns redan generella sidor för SLU som vi rekommenderar, men du kan också välja att skapa egna. Här finns SLU:s sidor, som även har en engelsk version för nyhetsbrev på engelska:

GDPR

Använd modulen för policy för e-postadresser för att beskriva hur SLU behandlar personuppgifter. Läs mer om behandling av personuppgifter på sidan Vanliga frågor om dataskydd.

Nyhetsbrev på engelska

Ifall du skapar en prenumerationssida till ett nyhetsbrev på engelska, tänk på att även texten i formulärkoden behöver översättas, så att prenumerationssidan blir begriplig för målgruppen.