Kontaktlistor

Senast ändrad: 15 december 2023

Nyhetsbrev skickas till kontaktlistor med e-postadresser.

När du startar ett nyhetsbrev kan du importera en kontaktlista med mottagare att skicka till. Kolla av med webbredaktionen@slu.se innan du importerar listan. Vi behöver säkerställa att utrymme finns för kontakterna. När du väl importerat din lista så hanteras nya prenumerationer och avregistrering av prenumeranter via länkar i ditt nyhetsbrev, och om du önskar även genom anmälningsformulär på webben. Du kan även manuellt lägga till eller ta bort prenumeranter.

Varje redaktör ansvarar för att de egna kontaktlistorna håller en god kvalitet. Eftersom det finns många listor på våra konton är det viktigt att märka upp listorna på ett tydligt sätt. Avstå från att ändra i listor som du inte ansvarar för.

Ett grundkrav är att listorna samlats in och hanteras på ett sätt som är förenligt med GDPR. Utöver det rensas listorna kontinuerligt från inaktiva kontakter av GDPR-skäl, och från adresser som inte längre fungerar. 

Ibland ger mejladresser så kallade hårda studsar. Dessa adresser fungerar inte, och kommer inte heller att börja fungera igen, och har därför inte heller något värde för oss utan inaktiveras. Vi bör även se över så kallade mjuka studsar, för att bedöma om det är ett tillfälligt problem med adressen eller om den behöver tas bort permanent. Det är lätt att göra genom att följa upp utskicken i Ungapped. 

Det går bra att importera e-postlistor som finns i excel-blad eller som kommaseparerad lista (.csv). Instruktioner finns i verktygets hjälpfunktion. Om du behöver hjälp med importen av listan kan du vända dig till Ungapped för support. Men se till att kolla av med webbredaktionen@slu.se innan, så att vi kan säkerställa att utrymme finns för kontakterna. 

Det finns ingen koppling mellan vårt nyhetsbrevsverktyg och det e-postsytstem som SLU använder (Outlook).