Kontaktlistor

Senast ändrad: 11 september 2023

Nyhetsbrev skickas till kontaktlistor med e-postadresser.

När du startar ett nyhetsbrev kan du importera en kontaktlista med mottagare att skicka till. När du väl importerat din lista så hanteras nya prenumerationer och avregistrering av prenumeranter via länkar i ditt nyhetsbrev, och om du önskar även genom anmälningsformulär på webben. Du kan även manuellt lägga till eller ta bort prenumeranter.

Varje redaktör ansvarar för att de egna kontaktlistorna håller en god kvalitet. Eftersom det finns många listor på våra konton är det viktigt att märka upp listorna på ett tydligt sätt. Avstå från att ändra i listor som du inte ansvarar för.

Ett grundkrav är att listorna samlats in och hanteras på ett sätt som är förenligt med GDPR.

Utöver det måste listorna kontinuerligt rensas från gamla adresser som inte längre fungerar. Ifall vi skickar nyhetsbrev till felaktiga adresser riskerar vi dels att vårt beteende verkar oseriöst vilket i värsta fall kan leda till att SLU spamklassas så att även andra mejl från oss inte når sina mottagare. Vi får också en mindre tillförlitlig statistik för de utskick vi gör ifall många av nyhetsbreven inte ens når en mottagare.

Det bästa är att vid utskick kontinuerligt rensa bort adresser som ger så kallade hårda studsar. Det är lätt att göra genom att följa upp utskicken i Ungapped. Dessa adresser fungerar inte, och kommer inte heller att börja fungera igen, och har därför inte heller något värde för oss. Vi bör även se över så kallade mjuka studsar, för att bedöma om det är ett tillfälligt problem med adressen eller om den behöver tas bort permanent.

Det går bra att importera e-postlistor som finns i excel-blad eller som kommaseparerad lista (.csv). Instruktioner finns i verktygets hjälpfunktion. Om du behöver hjälp med importen av listan kan du vända dig till Ungapped för support.

Det finns ingen koppling mellan vårt nyhetsbrevsverktyg och det e-postsytstem som SLU använder (Outlook).