Stöd vid organisationsförändringar

Senast ändrad: 10 november 2023

Vid en organisationsförändring kan en väl fungerande kommunikation underlätta för alla inblandade.

Personalavdelningen har expertkunskaperna för hur man bäst hanterar olika frågor som uppstår i samband med organisationsförändringar. 

Gruppen för hållbart ledarskap i akademin, GHAL, kan också vara ett bra stöd. 

Enheten för internkommunikation och ledningsstöd, IKLS, kan hjälpa till med tips på hur kommunikationen kan planeras.