Introduktion för nya kommunikatörer

Senast ändrad: 30 maj 2024

Ett par gånger per år arrangerar kommunikationsavdelningen en introduktion för nyanställda kommunikatörer. Det är heldag med fokus på rollen som kommunikatör på SLU där du får träffa representanter från oss.

Introduktionen hålls på plats i Uppsala. Nästa tillfälle är 25 september.

Agenda

11:30 – 12:30

Kommunikationsavdelningen bjuder till gemensam lunch.

12:30 – 12:45

Kommunikationsdirektören hälsar välkommen. Presentationsrunda.

12:45 – 13:30

Kommunikationsarbetet på SLU. Rollfördelning och ansvar, kommunikationsavdelningens uppdrag och din roll som kommunikatör. Övriga resurser i organisationen. Hjälp att hitta relevanta styrdokument, strategier, policyer etc.

13:30 – 14:10

Varumärket SLU.

14:10 – 15:10

Press inklusive kriskommunikation och sociala medier.

15:10 – 15:35

Fika. 

15:35 – 15:55

Internkommunikation inklusive ledningsstöd.

15:55 – 16:15

Webben: kort information inkl. info om nätverk och utbildningstillfällen inom området.

16:30 – 16:45

Gemensam avrundning och avslutande ord från kommunikationsdirektören

Anmälan till introduktionsdag för nya kommunikatörer

De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.