Mediabank – instruktion

Senast ändrad: 10 december 2019

I SLU:s mediabank filtrerar du fram ditt önskade bildresultat genom att söka på ett eller flera ord, eller del av ord.

Vill du söka på del av ord? Använd symbolen *

Denna funktion är användbar om du till exempel är osäker på stavningen på ett namn, eller om du inte vet om ordet är angivet i singular- eller pluralform.

Kru* ger dig bilder som föreställer exempelvis Krusenbergs gård och krusbär

*ru* ger dig bilder som föreställer exempelvis grus men även Krusenbergs gård.

Sök på flerordsbegrepp 

Använd citationstecken för att söka på exempelvis "New York", "Bo Andersson" eller "Environmental monitoring", där orden ska ligga i en exakt följd för att träffen ska bli rätt. Om du inte söker på "Bo Andersson" med citationstecken är risken att du får träff på en bild som innehåller både Agneta Andersson och Bo Svensson.

Använd + och - för att avgränsa din sökning

Kanske du vill söka på veterinär men utan hund?

+veterinär -hund ger dig alla träffar på ordet veterinär som inte också innehåller hund.

+veterinär +hund ger dig alla bilder som innehåller både orden veterinär och hund.

Om du inte skriver + framför orden i en flerordssökning så kommer du att få träffar på alla bilder som innehåller något av dina sökord.

Kombinera * och + eller -

Det går att kombinera sökningar på del av ord med sökning på flera ord:

+lab* +gas* ger dig bilder som exempelvis innehåller sökorden laboratorium och gaskromatograf.