Regler som styr utbildning på forskarnivå

Senast ändrad: 08 maj 2019
löv2.jpg

Forskarutbildningen vid SLU styrs av SLU:s riktlinjer för utbildning på forskarnivå som beslutas av rektor.

En enskild doktorand följer den version av riktlinjerna som gällde vid tidpunkten för antagning om inte doktoranden själv begär att få gå över till en nyare version. Observera att före 1 januari 2013 gällde fakultetsspecifika regler för de doktorander som antogs då.

Här hittar du blanketter och checklistor som hör till SLU:s utbildning på forskarnivå.