Regler som styr utbildning på forskarnivå

Senast ändrad: 02 oktober 2020

Forskarutbildningen vid SLU styrs av SLU:s riktlinjer för utbildning på forskarnivå som beslutas av rektor.

En enskild doktorand följer den version av riktlinjerna som gällde vid tidpunkten för antagning om inte doktoranden själv begär att få gå över till en nyare version. Observera att före 1 januari 2013 gällde fakultetsspecifika regler för de doktorander som antogs då.

Blanketter och checklistor som används inom SLU:s utbildning på forskarnivå hittar du längre ner på sidan. 

 

 Antagningsordning, riktlinjer, ämnen och examensmål 

 

Doktorandens egen registrering av aktiviteter som inte ingår i forskarutbildningen

Med hjälp av en SLU-godkänd mall registrerar doktoranden kontinuerligt typ och omfattning av aktiviteter som inte ingår i utbildningen men som bedrivs parallellt med forskarutbildningen. Ladda ner en kopia av mallen och sätt på redigeringsläge.

Rekommenderad rutin för beräkning av nettostudietid

  1. Aktiviteter som ingår i forskarutbildningen anges i ISP.
  2. Doktoranden registrerar, med hjälp av en SLU-godkänd mall, kontinuerligt typ och omfattning av aktiviteter som inte ingår i utbildningen men som bedrivs parallellt med forskarutbildningen.
  3. Forskarutbildningsadministratör på institutionen eller motsvarande lämnar ut instruktioner, Ladokutdrag och blankett för Ladokrapport till huvudhandledaren i god tid före varje halvårsrapportering till Ladok.
  4. Huvudhandledaren och doktoranden går med hjälp av doktorandens egen registrering och annan relevant information om sjukfrånvaro etc. igenom hur mycket tid som är lagd på forskarutbildningen under det senaste halvåret, når konsensus och fyller i Ladokrapporten, varefter bägge skriver under den.
  5. Prefekten granskar och godkänner Ladokrapporten för registrering. Om huvudhandledaren och doktoranden inte når konsensus fattar prefekten beslut om nettostudietiden i deras ställe.
  6. Behörig Ladokadministratör registrerar Ladokrapporten.

Kurser

Sidansvarig: lotta.jaderlund@slu.se