Blanketter för personalroll/personalreg.roll

Senast ändrad: 25 augusti 2023

Här hittar du bland annat blanketter gällande omorganisation, behörigheter, anställning & uppdrag, inhyrning av personal, ledighet, resor, pension m.m.

Omorganisation

Blankett för flytt av personal till, och uppläggning av, nya organisatoriska enheter

Behörighet

Mejla behorigheter@slu.se för behörigheter i Primula. Läs mer om behörigheter

Primula, behörighetsanmälan

Anställning och uppdrag

Anställningsuppgift - kontering

Beräkningsunderlag beredskap

Schema för deltidslista på kontorsarbetstid

Listtjänstgöringsschema

Meddelande om att säsong upphör

Uppsägning egen

URA-avtal (kontakta HR-enheten)

Anmälan att avstå SÄVA-konvertering (kontakta HR-specialist)

Uppdragstillägg mall

Ansökan om lägre tjänstgöringsgrad tillsvidare

Överenskommelse om arbete på distans 

Ledighet

Fackligt uppdrag - ledighetsansökan

Ledighet enligt Avtal om omställning eller Trygghetsavtalet

Tjänstgöring i totalförsvaret, ledighetsansökan

Återtag av beviljad ledighet/semester

Lön, ersättning och arvoden

Arvodesräkning, sammanträdesarvode

Sinkansökan 4350

Sinkansökan 4350a engelska

Jämnkning skolungdom

Blanketter till löneenheten

Lönerapport, förmånsbeskattning av anställd

Utbetalning utland, Swedbank

Sakkunnigarvode (svenskt konto) 

Sakkunnigarvode (utländskt konto) 

Rapportunderlag för den timavlönade

Underlag för reseräkning - endags

Underlag för reseräkning - flerdygn

Underlag för reseräkning

Pension

Delpension - ledighetsansökan

Överenskommelse – löneväxling mot pensionsavsättning 

Stipendier

Blankett utbetalade stipendier

Övrigt

Beslut om användning av mobiltelefon tillhandahållen av SLU

Löneavdrag


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen SLU