Namnskyltar

Senast ändrad: 23 april 2021

Tryckta namnskyltar med SLU:s profil. Välj bland olika färger och mönster.

  • Storlek 72 x 33 mm. 
  • Material: plast
  • Fästanordning: magnet

För prisuppgifter och beställning kontakta SLU Repro. Ange färgval, antal och namnuppgifter.

Välj mellan namnskylt med blå struktur, grön struktur eller röd struktur…
... eller namnskylt med profilkollage och blå eller grön kil.

Oftast används namnskyltarna med enbart förnamn, men det finns även plats för efternamn. På raden under namnet finns även möjlighet att skriva in titel eller avdelning motsvarande i mindre teckengrad.


Kontaktinformation

Grafisk service
Avdelningen för service, säkerhet och miljö, SLU Service
grafiskservice@slu.se

Alnarp: 040-41 50 09 (Peter Sjöholm)
Besöks- och leveransadress: Sundsvägen 6, 234 56 Alnarp
Postadress: Box 190, 234 22 Lomma

Ultuna och övriga orter: 018-67 27 88
Besöksadress: Almas allé 8, 756 51 Uppsala (Servicecenter, Ulls hus)
Leveransadress: Godsmottagningen, Ulls gränd 1, 756 51 Uppsala