Förmåner på SLU

Senast ändrad: 02 januari 2024

SLU erbjuder sina anställda många olika sorters förmåner. För att komma direkt till en viss förmån, klicka på rubriken nedan.

Friskvårdsbidrag
Semester 
Arbetstidsförkortning vid kontorsarbetstid
Ledighet med lön
Föräldralön
Företagshälsa
Fokus samtal
Chefs- och ledarskapsutveckling
Sjukvårdsförmåner
Sjuklön
Bildskärmsglasögon
Försäkringar
Pension
Delpension
Löneväxling till pension
Trygghetsstiftelsen

Friskvårdsbidrag

Som SLU-anställd har du rätt till friskvårdsbidrag på 2000 kr/år för någon aktivitet som utgår från Skatteverkets riktlinjer för skattefria friskvårdsaktiviteter

Läs mer om friskvård

Semester

Som anställd vid SLU tjänar du in semesterdagar redan första året du är anställd. Antal semesterdagar per år beror på din ålder:

 • 28 dagar till och med det år den anställde fyller 29 år
 • 31 dagar från och med det år den anställde fyller 30 år
 • 35 dagar från och med det år den anställde fyller 40 år

Läs mer om semester

Arbetstidsförkortning vid kontorsarbetstid

 • Trettondagsafton: 4 timmar
 • Skärtorsdag: 2 timmar
 • 30 april: 4 timmar
 • Dag före Alla Helgons dag: 4 timmar

Läs mer om våra arbetstider

Ledighet med lön

Förutom semester så har du möjlighet att vara ledig utan löneavdrag. Ledighet där lönen kan behållas är:

 • Flyttning
 • Examen eller tentamen
 • Tjänstgöring inom totalförsvaret
 • Trängande familjeskäl/Släktangelägenhet

Läs mer om ledighet

Föräldralön

 Är du ledig för barns födelse eller vård av adoptivbarn har du rätt till föräldralön.

Föräldralön utgår med 10 procent av den aktuella kalenderdagslönen på lönedelar upp till beloppstaket. På lönedelar som överstiger basbeloppstaket är föräldralönen 90 procent av kalenderdagslönen.

Föräldralönen utbetalas månadsvis i förhållande till ledighetens omfattning och utgår under högst 360 dagar.

Läs mer om föräldraledighet och föräldralön

Företagshälsa

Företagshälsan är en extern expertresurs kring arbetsmiljö och rehabilitering. För att förebygga arbetsrelaterad ohälsa, samt hjälpa medarbetare att så tidigt som möjligt återgå till arbetet efter sjukskrivning har SLU avtal om företagshälsa för alla an­ställda. Chefer och medarbetare kan göra bokningar på svenska eller engelska. Bastjänster bekostas av personalavdelningen och tilläggstjänster bekostas av institution/motsvarande.

Vid frågor, kontakta din HR-specialist.

Fokus samtal

Som är anställd på SLU har du tillgång till ett individuellt bollplank. Samtalen kan handla om inventering av din kompetens och dina utvecklingsbehov eller om enskilda frågeställningar/”dilemman” som rör din trivsel och utveckling i ditt arbete. Du har möjlighet att delta i totalt sex FOKUS-samtal.

Läs mer om fokus samtal

Chefs- och ledarskapssutveckling

Som chef och ledare på SLU erbjuds du stöd och möjlighet till utveckling från personalavdelningen som även har en särskild enhet för chefs- och ledarskapsutveckling. Vi erbjuder utbildning, handledning, ledningsgruppsutveckling och processledningsstöd. Chefsprogrammet är obligatoriskt för prefekter men även öppet för andra med ett formellt chefsuppdrag. Ledarskapsprogrammet är till för dig som leder grupper vare sig du har ett formellt chefsuppdrag eller inte. Återkommande ges även utbildning för dig som är chef över chefer (indirekt ledarskap), projektledarutbildning och utbildningar för dig som ännu inte är chef eller ledare men som är intresserad av framtida chefs/ledaruppdrag. På SLU lägger vi stor vikt vid ett inkluderande chefs- och ledarskap och färdigheter som stärker en god arbetsmiljö.

Läs mer om chefs- och ledarskapssutveckling

Sjukvårdsförmåner

Du kan få ersättning för oliks sorters sjukvård. Dessa är läkarvård, tandläkarvård (kirurgisk behandling), sjukgymnastik/arbetsterapeut, psykologbehandling, sjukhusvård samt läkemedel. 

Läs mer om våra sjukvårdsförmåner

Sjuklön

Om du har en anställning som varar minst en månad, eller om du har arbetat sammanhängande i minst 14 dagar, har du rätt till sjuklön från arbetsgivaren de första 14 dagarna i sjukperioden. Från och med dag 15 får arbetstagaren 10 % av aktuell kalenderdagslön till och med dag 365.

Läs mer om sjuklön

Bildskärmsglasögon

Om du arbetar vid bildskärm mer än en timme per arbetsdag eller behöver synhjälpmedel på grund av påfrestande arbetsställningar kan du få ersättning för synundersökning samt bildskärmsglasögon.

Läs mer om bildskärmsglasögon 

Försäkringar

Som statligt anställd är du livförsäkrad genom en tjänstegrupplivförsäkring. De flesta statligt anställda är även försäkrade för personskada i samband med arbetet. Är du på tjänsteresa gäller vår tjänstereseförsäkring genom Kammarkollegiet.

Läs mer om våra försäkringar

Pension

Som statligt anställd sköts din pension av SPV, Statens löne- och pensionsverk. www.spv.se. Din pension består av två delar

 • Allmän pension
 • Statlig tjänstepension

Läs mer om pension på SLU

Pension till efterlevande

Om du som statligt anställd avlider får din efterlevande familj en tidsbegränsad efterlevandepension.

Sjukpension

Om du får sjukersättning eller aktivitetsstöd från Försäkringskassan kan du få statlig sjukpension. Får du ett beslut om sjukersättning eller aktivitetsstöd ska du skicka en kopia av beslutet till löneenheten.

Läs mer om pension

Delpension

Sedan 2003 omfattas du som statligt anställd av det så kallade delpensionsavtalet. Delpension kan beviljas av arbetsgivaren vid övertalighet och för främja generations- och kompetensväxling.

Läs mer om delpension

Löneväxling till pension

Om du är tillsvidareanställd vid SLU och är 23 år eller äldre kan du löneväxla till pension. Löneväxling innebär att ett avdrag görs på din bruttolön. Dessa pengar placeras i ditt pensionssparande. Du väljer själv hur stort belopp som ska dras av, men det finns en övre och en undre gräns för beloppets storlek.

Läs mer om löneväxling till pension

Trygghetsstiftelsen

Om du som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller om din tidsbegränsade anställning löper ut kan du möjligen få hjälp och stöd genom avtal om omställning beroende på hur länge du jobbat statligt.

Läs mer om trygghetsstiftelsen på deras hemsida


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen SLU