Doktorandguiden: Kapitel 8 - Praktisk information för doktorander

Senast ändrad: 14 september 2023

På SLU finns många stödfunktioner som är till för att hjälpa dig som doktorand med din utbildning, forskning och undervisning. Nedan finns en länksammanställning till stödfunktioner och system som du kan ha användning av.

Stödfunktioner

Tekniska system

E-post och kalender

Kurssök för SLU:s doktorandkurser

Canvas - SLU:s lärplattform

Ladok - studieadministration

Ladok student - ta ut utdrag och ansök om examen

ISP-portalen - här finns din indviduella studieplan (ISP)

Edusign - system för elektroniska signaturer

Proceedo - system för att utföra beställningar och hantera leverantörsfakturor

Primula självservice - här registrerar du till exempel dina reseräkningar, utlägg, ledigheter, sjukdom med mera. 

Praktisk information

Praktisk information

Många av de praktiska saker som du kommer att behöva hjälp med kan du fråga någon av institutionens administratörer om. Be att din handledare presenterar dig för dessa personer så snart som möjligt, de är ett viktigt stöd för dig! 

Mejllistor. Varje fakultet har en mejllista till fakultetens doktorander. Se till att komma med på listan så snart som möjligt. Kontakta din fakultets studierektor eller handläggare på fakultetskansliet för att komma med. Är du till exempel industridoktorand, eller sandwich-doktorand? I så fall är det lika viktigt att du anmäler dig till fakultetens mejllista, annars kan du missa infomration om kurser och annan utbildningsrelaterad information. Via mejllistan kommer också en hel del information om sociala aktiviteter. 

Living and working in Sweden - tips och råd för bland annat utländska doktorander. 

Praktisk information om att leva i Sverige och arbeta på SLU - sammanställd av HR-avdeldningen. Innehåller bland annat information om att hitta en bostad på våra olika orter.   

Det finns tre olika fackförbund (arbetsgivarorganisationer) på SLU. I den nationella doktorandhandboken hittar du generell information om fackförbunden i Sverige.

Är du medlem i en arbetslöshetskassa? Här finns en lista över Sveriges a-kassor. Tänk på att du måste vara medlem i ett visst antal månader före att du avslutar dina studier för att få full ersättning. Mer information om detta hittar du till exempel på Akademikernas a-kassa.     

Boka tjänsteresa

SLU:s miljöarbete och miljöpolicy

Säkerhetsfrågor

Fakturahantering