Doktorandguiden: Kapitel 7 - Att närma sig slutet av sin forskarutbildning

Senast ändrad: 14 september 2023

Forskningsarbetet som bedrivs under studietiden publiceras på olika sätt och samlas i en avhandling. Din avhandling är den skriftliga examinationen som ska visa att den blivande doktorn (= du) kan redovisa ditt arbete på ett vetenskapligt sätt och att du uppnått utbildningsmålen.

Avhandlingen presenteras och försvaras muntligt vid en disputation. Detta är ett öppet seminarium där en av fakulteten utsedd expert, opponent, diskuterar och ifrågasätter avhandlingens innehåll. Syftet är att respondenten, den blivande doktorn, med hjälp av sin vetenskapliga kompetens ska diskutera och bemöta frågorna. En betygsnämnd observerar och deltar i diskussionen. Det är nämnden som efteråt bestämmer om respondentens avhandling och muntliga försvar visat att han/hon uppnått utbildningens mål.

Det kan kännas långt kvar till avhandling och disputation, men tiden kan gå fortare än du tror. Det är din huvudhandledare som har ansvar för att bedöma om du har nått examensmålen och att din avhandling håller måttet. Under disputationen är det opponenten som ansvarar för att ge betygsnämnden de bästa förutsättningarna för att kunna bedöma om du har nått examensmålen eller inte. Det är alltså betygsnämnden som slutligen bedömer avhandlingen och ditt muntliga försvar och tar ställning till om disputationen blir godkänd, inte opponenten.

Se till du och dina handledare börjar planera för avhandling och disputation eller licentiatsemiarium i god tid. Det är många steg som ska klaffa, och det kan ta längre tid än ni tror att få allt på plats. Om du följer länken nedan med regler och rutiner så finns där även en checklista som du kan använda som stöd. 

 

Avhandling och disputation

På medarbetarwebben hittar du all information som behövs för att planera avhandling och licentiatseminarium eller disputation. Här hittar du också en checklista som kan hjälpa er att förbereda avslutningen på din utbildning. 

Examensmål

Den i Högskoleförordningen ingående Examensordningen beskriver examensmål för doktorsexamen samt examensmål för licentiatexamen som måste uppfyllas för att examen ska kunna utfärdas. Examensmålen beskriver kunskaper och färdigheter som doktoranden ska ha uppnått vid examen.

Examen

Här finns information om hur du ansöker om examen, och vilken typ av examen som du kan ansöka om. 

 

 

Efter examen