Doktorandguiden: Kapitel 2 - Att vara doktorand i Sverige - och på SLU

Senast ändrad: 14 september 2023

Ibland säger vi skämtsamt att SLU står för "Sveriges Längsta Universitet". Kanske ska du genomföra din forskarutbildning i Alnarp, Skara eller Umeå? Kanske är det så att du är industridoktorand och inte kommer att ha daglig kontakt med forskningsmiljön på någon av våra orter? Kanske kommer du att ha din bas i Afrika, eller på Island? Oavsett var du befinner dig så är du varmt välkommen till oss!

Att vara doktorand på SLU

Du kan hitta information om SLU:s verksamhet, orter och institutioner på SLU:s webbsidor. 

Mejllistor. Varje fakultet har en mejllista till fakultetens doktorander. Se till att komma med på listan så snart som möjligt. Kontakta din fakultets studierektor eller handläggare på fakultetskansliet för att komma med. Är du till exempel industridoktorand, eller sandwich-doktorand? I så fall är det lika viktigt att du anmäler dig till fakultetens mejllista, annars kan du missa infomration om kurser och annan utbildningsrelaterad information. Via mejllistan kommer också en hel del information om sociala aktiviteter. 


Arbetsmiljö och lika villlkor

De allra flesta doktorander är anställda, antingen av SLU eller av en extern arbetsgivare. Detta innebär att prefektens ansvar för anställdas arbetsmiljö även gäller för doktorander. Dessutom har prefekten ett ansvar att se till att även de doktorander som inte är anställda av SLU erbjuds villkor och möjligheter som så långt det är möjligt liknar dem som gäller för universitetets anställda.


Har du flyttat till Sverige för att bli doktorand? 

Kanske har du utöver att ha startat en ny utbildning även nyligen flyttat till Sverige? Välkommen hit! En hel del kommer nog att vara annorlunda mot vad du är van vid, och vi ska försöka visa länkar som kan hjälpa dig hitta den informationen som du behöver för att få en så bra start som möjligt.

Sveriges förenade studentkårers doktorandkommittée har sammanställt en nationell doktorandhandbok med information om hur forskarutbildning fungerar generellt i Sverige. 

Personalavdelningen på SLU har publicerat information om att leva i Sverige och jobba på SLU. Här hittar du tips och information som är användbar både före och efter att du flyttat till Sverige: Living and working in Sweden.

Internationella informationskanaler:

Om du skulle vilja läsa mer om Sverige och svenskarna så har Svenska institutet en officiell webbsida med en hel del intressant  (och förvånande?) information. 

Nedan finns även en länk till en publikation som sammanställts med tips och råd för utländska doktorander och gästforskare:  

A beginner's guide to Swedish Academia:  Sveriges unga akademi har sammanställt en guide med information om den svenska forskningsvärlden.