Doktorandguiden: Kapitel 5 - Doktorandens rättigheter och skyldigheter

Senast ändrad: 14 september 2023

De allra flesta doktorander är anställda som doktorander av SLU, men det finns även doktorander som är anställda av till exempel ett företag. Det finns också vissa doktorander som finansieras av stipendier från externa stipendiegivare. Oavsett försörjningsform så är alla SLU:s doktorander antagna till forskarutbildning vid SLU. Men det är värt att notera att en del förhållanden kommer att variera beroende på vilken försörjningsform en doktorand har.

De villkor som gäller för din utbildning varierar i viss grad med vilken försörjningsform du har. En person som är anställd av SLU (eller annat universitet eller företag) har vissa anställningsförmåner som övriga doktorander saknar, till exempel tillgång till företagshälsovård.

De allra flesta doktorander är anställda, antingen av SLU eller av en extern arbetsgivare. Detta innebär att prefektens ansvar för anställdas arbetsmiljö  även gäller för doktorander. Dessutom har prefekten ett ansvar att se till att även de doktorander som inte är anställda av SLU erbjuds villkor och möjligheter som så långt det är möjligt liknar dem som gäller för universitetets anställda.

 

Mer information om doktorandens rättigheter och skyldigheter

Att känna till vilka rättigheter och skyldigheter som gäller för utbildning på forskarnivå ger förutsättningar för ett bra samarbete mellan doktorand och handledare och en framgångsrik utbildningsprocess.