Doktorandguiden: Kapitel 6 - Om utbildningen inte fungerar

Senast ändrad: 14 september 2023

Ibland uppstår problem som inte alltid kan lösas av institutionen, och då kan en kontakt med till exempel fakultetens studierektor eller doktorandombudsmannen vara till hjälp. I SLU:s riktlinjer för utbildning på forskarnivå finns regler för vad som ska göras om något går fel.

I SLU:s riktlinjer för utbildning på forskarnivå står följande:

”Om fakultetsnämnden bedömer att en enskild doktorands utbildning eller förutsättningar för utbildningen har allvarliga brister, eller om någon av parterna begär det, så ska fakultetsnämnden agera.”

Det är alltså fakulteten som har ansvaret för att en enskild doktorands forskarutbildning fungerar. I riktlinjerna står också beskrivet vad som ska göras om utbildningen har allvarliga brister.

Läs mer om vad "allvarliga brister" inom forskarutbildningen kan innebära och vilka rutiner som finns för att komma tillrätta med eventuella problem.