Canvas - Lathundar

Senast ändrad: 15 februari 2024

Ta del av våra lathundar för att lära dig mer om hur du använder Canvas i undervisningen.

Det finns även grundläggande information under Ny i Canvas.

 

Mallsidor och kopiera mellan kursrum

Canvas mallsidor

Genom att likrikta utseendet i kursrummen kan studenterna lättare känna igen sig i lärmiljön och mellan olika kurser.
Canvas mallsidor

Ändra startsida i Canvas

De nya mallsidorna finns redan i alla nya kursrum men om du vill använda dem i Canvas så måste de aktiveras. Här kan du läsa om hur du gör.
Ändra startsida i Canvas

Kopiera mellan kursrum

Har du en gamma kurs du vill använda dig av kan du enkelt själv kopiera den gamla kursen/delar av gamla kursen till den nya.
Kopiera mellan kursrum

Kursinnehåll

Här går vi igenom innehållet i kursen.

Diskussioner

Diskussioner möjliggör kommunikation men kan också skapas som en uppgift för betygsändamål.
Diskussioner

Filer

Filer kan innehålla kursfiler, uppgifter eller andra dokument, såväl som profilbilder och användarspecifika filer.
Filer

Sidor

Sidor visar innehåll och utbildningsresurser som ingår i en kurs eller grupp. Sidor kan innehålla text, video och länkar till filer och annat kurs- eller gruppinnehåll.
Sidor

Kursdeltagare

Här lär du dig mer om hur du hanterar deltagarna i kursen.

Grupper

I Canvas kan du organisera studenterna i grupper så att de kan dela filer, samarbeta kring en uppgift och ha gruppdiskussioner.
Grupper

Studenter/Lärare

Här besktivs hur Canvas hanterar användare i systemet.
Studenter/Lärare

Examination

Quiz

I Canvas kan du skapa quizar för att se hur studenterna har tagit till sig undervisningen. Quizar kan även vara användbart för undersökningar och tentamen.
Quiz

Skapa en videoquiz i Canvas

I Canvas kan du med Kaltura editorn skapa videoquizar.
Skapa en videoquiz i Canvas

Uppgifter

Inlämningsuppgifter är användbara när du vill bedöma studenternas förståelse av ny information eller färdigheter som kan ha utvecklats under kursens gång. Uppgifter kan tilldelas grupper eller en enskild student.
Uppgifter

Använda Canvas för hemtentamen

För att genomföra hemtentamen i Canvas används antingen verktyget Quiz eller Uppgifter. 
Använda Canvas för hemtentamen

Funktioner

Speedgrader

Verktyget SpeedGrader använder du dig av när du som lärare vill gå in och läsa studenters inlämnade filer och ge kommentarer och bedömningar.
SpeedGrader

Konferenser

Canvas innehåller ett e-mötesprogram som heter Konferenser.
Konferenser

Granska med Ouriginal

Genom Ouriginal kan alla typer av examinationsuppgifter och inlämningsuppgifter kontrolleras mot ett stort antal källor för att upptäcka möjliga plagiat.
Granska med Ouriginal

Video

Skapa en spellista i kursens Media Gallery

Videor som läggs ut i kursens Media Gallery kan organiseras i spellistor. Fördelen med spellistor är att de olika filmerna spelas upp i den ordning du valt. Du kan också göra flera spellistor för olika ändamål.
Skapa en spellista i kursens Media Gallery

Visa videos i Canvas

I Canvas kan du bädda in media direkt på en sida, i en uppgift, i en quiz eller i en diskussion. Kort sagt går det att bädda in media överallt där du når Rich Content Editor i Canvas.
Visa videos i Canvas

Ladda upp och hantera videos i Canvas

Det finns två ställen att lagra media på i Canvas. My media är ditt personliga mediabibliotek. Media Gallery är kursens mediabibliotek som alla deltagare i rummet kommer åt.
Ladda upp och hantera videos i Canvas

Dela din video med någon annan

Ge någon annan rättighet att använda din video i Canvas Media Gallery

Skapa en videoquiz i Canvas

I Canvas kan du med Kaltura editorn skapa videoquizar.
Skapa en videoquiz i Canvas

Tillgänglighet

Tillgänglighetskontroll

Du kan kontrollera tillgängligheten på din Canvassida genom att använda verktyget Accessibility Checker.
Tillgänglighet i Canvas-Tillgänglighetskontroll

Textformatering

Använd dig av de format och den formatering som finns i innehållsredigeraren i Canvas. Detta för att personer med synnedsättning och blindhet, som använder sig av skärmläsare, ska kunna förstå olika texters relation till varandra.
Tillgänglighet i Canvas-Textformatering

Tabeller

På samma sätt som text måste bli formaterad rätt, så måste även tabeller och listor formateras så att skärmläsare kan läsa dem korrekt.
Tillgänglighet i Canvas-Tabeller

Bilder

När du lägger till en bild i Canvas så måste den få en alternativ text för användare med synnedsättningar som använder skärmläsare. Skärmläsaren läser upp den alternativa texten så att användaren får en beskrivning av bilden i form av ljud.
Tillgänglighet i Canvas-Bilder

Dokument

Dokument som du laddar upp i Canvas måste också uppnå kraven på tillgänglighet.
Tillgänglighet i Canvas-Dokument

Tidig åtkomst och samläsning

Canvas support

Servicedesk hjälper dig med:

  • Support.
  • Sandbox (ett testrum där du kan prova verktygen).
  • Skapa användare som saknas i Canvas och inte finns i Idis.

Du når Servicedesk via anknytning 6600 eller support@slu.se


Kontaktinformation

Avdelningen för Lärande och digitalisering

För frågor och synpunkter om våra utbildningssystem
utb-system@slu.se.