Studenter avslutas i Canvaskurser då de får ett slutbetyg i Ladok

Senast ändrad: 05 april 2024

Sedan årsskiftet 23/24 avslutas studenter i Canvaskurser så snart de får ett slutbetyg för kursen i Ladok.

Då “Attestering av resultat på hel kurs” registreras i Ladok kommer studenten automatiskt avslutas i motsvarande kurs i Canvas. I Canvas kommer studenten inte längre att visas i listan av studenter (under menyn Personer) och ej heller under Omdömen eller i Speedgrader.

Visa avslutade studenter

För att visa avslutade studenter (och deras arbeten) under Omdömen och i Speedgrader:

  • Gå till Omdömen
  • Klicka på de tre prickarna i kolumnen för Studentens namn
  • Välj att visa Slutförda registreringar.

Återaktivera studenten

En avslutad student har fortfarande tillgång till kursen men i ett läs-läge. Om en student åter behöver agera i kursen, t.ex. göra en ny inlämning, kan studenten återaktiveras genom att:

  • Gå till menyn Personer.
  • Klicka på knappen med tre prickar.
  • Välj Visa tidigare registreringar för att visa avslutade studenter.
  • Klicka på studentens namn.
  • Klicka på Återställ.

Nu är studenten åter en aktiv student i kursen och listas under menyn Personer.

Hur påverkas studenterna?

När studenten får ett slutbetyg i Ladok tas kursen bort från Canvas översikt som nu enbart visar aktiva kurser. Studenten kan se sina avslutade kurser genom att:

  • Klicka på Kurser (ikonen under Översikt).
  • Välj Alla kurser för att där se kursen under Tidigare registreringar.

Studenten kan se den avslutade kursens innehåll med sina inlämningar och bedömning men kursen är i ett läs-läge så det går inte att göra nya inlämningar.

Eventuella förändringar i kursen kommer inte att aviseras till de studenter som har avslutat kursen.

Studenterna har informerats om detta på studentwebben
https://student.slu.se/sw-nyheter/2024/1/avslut-pa-canvaskurs-vid-slutbetyg/ 


Kontaktinformation

Avdelningen för Lärande och digitalisering

För frågor och synpunkter om våra utbildningssystem
utb-system@slu.se.