Tillgänglighet i Canvas-Bilder

Senast ändrad: 04 mars 2024

När du lägger till en bild i Canvas så måste den få en alternativ text för användare med synnedsättningar som använder skärmläsare. Skärmläsaren läser upp den alternativa texten så att användaren får en beskrivning av bilden i form av ljud.

ALT−text: Berätta vad du ser! 

Alla bilder ska, enligt lagkrav och EU:s webbdirektiv, beskrivas med text. ALT−texter, eller alternativa texter, gör att skärmläsare kan ’läsa av’ bilder med ljud för studenter som är blinda eller har nedsatt syn. Endast bilder med betydelse för innehållet har ALT−text. Enbart dekorativa bilder bör du undvika, eftersom de snarast drar bort fokus från det väsentliga kursinnehållet. ALT−texterna berättar kort, med cirka 8−80 tecken inklusive blanksteg, vad som händer i bilden, och hur bilden ser ut. I Canvas kan ALT−texten vara maximalt 120 tecken lång. Du ska inte skriva: Bilden föreställer… Bild, eftersom bilden ändå framgår.

Exempel på ALT−texter: 


DOLD ALT−TEXT: 
En man i shorts sitter på huk i lingonriset vid en stubbe framför mossbeklädd sten. 

SYNLIG BILDTEXT: 
Ola Langvall, försöksledare på enheten för skoglig fältforskning vid SLU.
Fotograf: Ola Langvall. 


DOLD ALT−TEXT: 
Vindkraft med snurrande rotorblad i blått och grönt. Tecknad illustration. 

BILDTEXT: 
Vindkraftverk. Illustration: SLU. 

ALT−texterna ligger gömda, om du inte aktiverar dem med skärmläsaren. I Canvas finns skrämläsaren i form av en bred pilspets nere i högra kolumnen på kurssidan. När du trycker på pilen kommer en spelare upp. För att lyssna på ALT−texten markerar du lite text framför bilden och själva bilden och trycker på play. 

Observera att skärmläsaren behöver en beskrivning i form av en ALT−text, eller en markering för ’dekorativ bild’, för att inte läsa upp koder eller annat. Bildtext och ALT−text har något olika innehåll. ALT−texten målar upp bilden för den som lyssnar. Exempelvis beskriver ALT−texten färg, årstider och stämningar. 

Lägg in ALT-texter i Canvas

 

 1. I din kurs i Canvas: Tryck PAGES till vänster. Tryck på vald sida ur registret, som kommit upp, där bilderna finns som ska få ALT−texter. 


  Figur 1 Kurssidornas rubriker listade i Canvas under Pages. 

 2. Sidan kommer upp. Tryck EDIT längst upp till höger. 


 3. I redigeringsläget: Tryck på bilden. En liten bubbla med ’IMAGE OPTIONS’ dyker upp, och en ruta till vänster. Skriv din ALT−text i avsedd ruta. Tryck EMBEDDED. Tryck DONE


 4. Kontrollera sedan att din text är godkänd genom att trycka på ’gubben = ACCESSIBILITY CHECKER, TILLGÄNLIGHETSKONTROLEN’ under bilden. 
 5. Rulla ner sidan och tryck SAVE, för att spara. 
 6. KLART! Du har nu gått ur redigeringsläget och är tillbaka på sidan. Tryck sedan NEXT om du har fler sidor med ALT−texter att skriva i Canvas. 

 

Canvas support

Servicedesk hjälper dig med:

 • Support.
 • Sandbox (ett testrum där du kan prova verktygen).
 • Skapa användare som saknas i Canvas och inte finns i Idis.

Du når Servicedesk via anknytning 6600 eller support@slu.se


Kontaktinformation

Avdelningen för Lärande och digitalisering

För frågor och synpunkter om våra utbildningssystem
utb-system@slu.se.