Tillgänglighet i Canvas - Dokument och filer

Senast ändrad: 04 mars 2024

Dokument som du laddar upp i Canvas måste också uppnå kraven på tillgänglighet.

Bilder och diagram i dokument

När du lägger till en bild i ett dokument (till exempel i en Word-, PDF- eller PowerPoint-fil) måste denna bild ha ett textalternativ.

Program som Word, PowerPoint och Adobe Acrobat stödjer alternativa texter. Dessa texter blir då upplästa för användaren med hjälp av en skärmläsare.

Undantaget till denna riktlinje är dekorativa bilder. I de fallen att en bild endast har ett dekorativt syfte och inte innehåller information som användare är tänkt att ta del av krävs det ingen alternativ text.

Om bilden är ett diagram kan informationen som presenteras i bilden vara svår att förklara i en kort alternativtext. I dessa fall kan en alternativtext kort beskriva diagrammet och en längre text, som förklarar bilden i textform, placeras i närheten av bilden, så att användare av skärmläsare kan ta del av samma information. 

Bilder med textinnehåll i dokument, inklusive skannade PDF-filer

När du lägger till bilder i ett dokument (till exempel ett Word dokument, en PDF eller en PowerPoint) bör du undvika att använda bilder som innehåller text, som en del av bilden. Denna text kan inte förstoras av användare som behöver större text, eftersom pixlarna i bilden kan göra texten oläslig. Skärmläsare kan inte heller läsa denna text. Om en vanlig text kan användas för att förmedla samma budskap så ska text användas istället. 

Undantag för denna riktlinje är om vanlig text inte kan förmedla samma information och bilden är väsentlig för att förmedla denna information. Exempel på detta kan vara grafer, skärmklipp och diagram som förmedlar information genom mer än just text. Det gäller inte heller logotyper.

Om en bild med text är väsentlig så ska denna bild ha ett textalternativ som beskriver bildens innehåll precis som andra bilder.

Formatera texten i dina dokument

Precis som med text på webben måste text i dokument formateras korrekt. Detta är viktigt för att personer med synnedsättning eller blindhet som använder sig av skärmläsare, eller de som använder tangentbord för att förflytta sig i dokumentet, ska förstå olika textstyckens relation till varandra och i vilken ordning de ska läsas upp.

Hur du gör detta skiljer sig beroende på vilket program du använder. 

Tabeller i dokument

På samma sätt som att text måste vara rätt formaterad, så måste även tabeller formateras rätt så skärmläsare kan läsa dem korrekt. Om en tabell är felformaterad kan det orsaka skärm­läsare att läsa information i fel ordning. I dessa fall finns det risk att användaren kan tolka information fel.

Listor i dokument

Listor måste formateras på rätt sätt för att skärmläsare ska uppfatta dem som listor och läsa upp dem på rätt sätt. När du vill använda dig av listor i dina dokument så ska du använda dig av de existerande listtyperna i det specifika programmet.

Rubriker

Om ett dokument innehåller rubriker ska dessa rubriker vara beskrivande för vad sidan, eller delar av sidan, innehåller. Bra, beskrivande titlar hjälper användarna att få en snabb överblick över sidans innehåll och hjälpa användaren att hitta vad de letar efter. Rubriken behöver inte vara lång så länge den beskriver innehållet på ett bra sätt.

  • Ge dokumentet en beskrivande huvudrubrik
  • Om du inkluderar underrubriker i dokumentet ska du ge dessa beskrivande titlar

 

Canvas support

Servicedesk hjälper dig med:

  • Support.
  • Sandbox (ett testrum där du kan prova verktygen).
  • Skapa användare som saknas i Canvas och inte finns i Idis.

Du når Servicedesk via anknytning 6600 eller support@slu.se


Kontaktinformation

Avdelningen för Lärande och digitalisering

För frågor och synpunkter om våra utbildningssystem
utb-system@slu.se.