Ge någon annan rättighet att använda din video i Canvas Media Gallery

Senast ändrad: 02 april 2024

På den här sidan visar vi hur du kan dela din video med någon annan.

  1. Gå in på My Media och leta fram filmen som andra ska få använda

  2. Klicka på editeringspennan.
  3. Gå in på Collaboration och klicka på Add Collaborator
  4. Skriv in namnet på den som ska få publicera din film och välj rätt person i listan. Bocka i att hen ska vara co-publisher.

Canvas support

Servicedesk hjälper dig med:

  • Support.
  • Sandbox (ett testrum där du kan prova verktygen).
  • Skapa användare som saknas i Canvas och inte finns i Idis.

Du når Servicedesk via anknytning 6600 eller support@slu.se


Kontaktinformation

Avdelningen för Lärande och digitalisering

För frågor och synpunkter om våra utbildningssystem
utb-system@slu.se.