Uppgifter

Senast ändrad: 04 mars 2024

Inlämningsuppgifter är användbara när du vill bedöma studenternas förståelse av ny information eller färdigheter som kan ha utvecklats under kursens gång. Uppgifter kan tilldelas grupper eller en enskild student.

Uppgifter med filinlämning passar bra om studenten ska skriva långa textsvar.

 • Lämplig då studenter ska ladda upp en fil.
 • Inlämningen kan granskas via Urkund.
 • Inlämningen kan vara anonym.
 • Styr med datum och tid under vilken period uppgiften ska vara tillgänglig och därmed under vilken tid studenten kan lämna in fil, t.ex. 13.00-15.00.

Studenternas svar ser man och bedömer i Speedgrader.

Saker att tänka på vid användning av uppgifter i Canvas.

 • Beskriv i uppgiften förutsättningarna (t.ex. hjälpmedel är tillåtet men tentamen ska genomföras enskilt) och skriv ned alternativt bifoga dokument med tentamen. Om ni bifogar tentamen som fil var noga med att den inte går att nå i förtid via Filer för studenterna.
 • Ange Inlämningstyp Online och Filuppladdningar.
 • Använd ”Anonym bedömning” om ni önskar en funktion som döljer namn under bedömning.
 • Tilldela uppgiften till berörda studenter
 • Välj att dölja omdömen, under kursmenyn Omdömen, för denna uppgift. Då kan ni vid önskat tillfälle delge samtliga studenter deras resultat. Har ”Anonym bedömning” valts så döljs omdömen per automatik.

Anonyma uppgifter

Anonym bedömning är en ny funktion i Canvas. Därför kan vi förvänta oss att funktionen kan komma att förändras något och att vissa problem rättas under kommande versionsuppdateringar. Läs mer: Canvas-Anonyma inlämningar.pdf

Hur skapar jag som lärare en Uppgift i Canvas?

HKR’s video om hur man skapar en uppgift i Canvas

https://www.youtube.com/watch?v=aR57U6pxW_w

Guide (engelska)

https://community.canvaslms.com/t5/Instructor-Guide/tkb-p/Instructor#Assignments

Video (engelska)

Assignment Creation

Assignments Overview

Hur lämnar studenter in en uppgift i Canvas?

Att lämna in en uppgift i Canvas beror på hur din uppgift är upprättad av dig som lärare. Följande resurser ger användbar information om inlämningsuppgift i Canvas.

Inlämning av en uppgift

Video (engelska)

Assignment submission tutorial video

Guide (engelska)

How do I submit an online assignment?

Efter studenten har lämnat in en uppgift

Guider (engelska)

How do I know when my assignment has been submitted?

How do I know when my instructor has graded my assignment?

Relaterade online guides om uppgifter

Guide (engelska)

How do I view Assignments as a student?

Canvas support

Servicedesk hjälper dig med:

 • Support.
 • Sandbox (ett testrum där du kan prova verktygen).
 • Skapa användare som saknas i Canvas och inte finns i Idis.

Du når Servicedesk via anknytning 6600 eller support@slu.se


Kontaktinformation

Avdelningen för Lärande och digitalisering

För frågor och synpunkter om våra utbildningssystem
utb-system@slu.se.