Ny i Canvas

Senast ändrad: 15 februari 2024
ikon-grunder

Om du är ny i Canvas är det bra att börja här.

De mest grundläggande funktionerna i Canvas. 

Canvas grundkurs

I Canvas finns en grundkurs om Canvas. Grundkursen är utvecklad av flera lärosäten i samverkan inom nätverket SALSA, Sunets samarbete för LMS-användare.
Canvas grundkurs - SUNET Salsa

Gränssnittet

Innan du utforskar alla funktioner som finns i Canvas börja med att bekanta dig med navigeringen.

Det är alltid en god idé att skapa sig en uppfattning om hur man navigerar i ett nytt program. Här går man igenom de olika delarna som Canvas programfönster är uppbyggt av och hur man hittar till olika funktioner. Passa även på att se hur Canvas gränssnitt ser ut för studenter. 

Video för lärare om gränssnittet (engelska)

https://community.canvaslms.com/videos/1095

Video om studenternas gränssnitt (engelska)

https://community.canvaslms.com/videos/1124

Guide (engelska)

https://guides.instructure.com/m/4152/c/23848

Moduler

Vi rekommenderar att lärare organiserar kursinnehållet genom verktyget moduler. Moduler gör det lättare för både lärare och elever att följa kursens framsteg och få en överblick över vad som händer näst i kursen.

Med moduler kan du ordna innehållet i din kurs genom t.ex. veckor eller ämnen osv. Du kan lägga till alla typer av innehåll, t.ex. sidor, filer och quizzar i vilken ordning du vill. Skriv in ett "texthuvud" och gör indrag indragning för att visuellt strukturera innehållet i en modul. Ändra ordningen på alla poster inklusive textrubriker kan man göra enkelt med hjälp av dra och släpp.

Till exempel kan en lista över alla inlämningar återfinnas under Uppgifter i kursmenyn, och dessa inlämningar kan tillhöra en eller flera moduler samtidigt, för att presenteras för studenten i den ordning du bestämmer.

Om du organiserar dina moduler på ett linjärt sätt kan du skapa förutsättningar som studenterna måste slutföra innan de får tillgång till nästa modul och fortsätta i kursen. Till exempel måste studenten läsa en sida, lämna in en quizz etc.

Video (engelska)

https://community.canvaslms.com/videos/1114-modules-creation-and-management-instructors

Guide (engelska)

https://guides.instructure.com/m/4152/c/23855

Editorn

Detta är ett centralt verktyg i Canvas som flera funktioner använder sig av. Genom att titta här kommer du känna igen dig under din fortsatta resa i Canvas.

Editorverktyget, eller Rich Content Editor som det kallas i Canvas, är något som man gärna slår ett slag för från Canvas håll. Den återfinns bland flera av verktygen och möjliggör presentation av såväl text som bilder, filmer och länkar.

Video (engelska)

https://community.canvaslms.com/videos/1073

Guide (engelska)

https://community.canvaslms.com/t5/Canvas-Basics-Guide/What-is-the-Rich-Content-Editor/ta-p/12

Studentvy

En funktion i Canvas som kan vara till stor hjälp är Studentvyn. Den ger oss möjlighet att se kursen som om vi vore inloggad som en student.

Det är lätt att glömma att publicera delar av en kurs men det upptäcks enkelt om man använder Studentvyn. I studentvyn är man inloggad som studenten ”Test Student” och kan då inte bara se innehållet i kursen ut utan även göra inlämningar. Historiken av Test Students arbete i kursen bevaras tills dess ni väljer att klicka på ”Återställ student” då historiken raderas.

Om vi klickar på Hem eller Inställningar i kursen så hittar vi knappen för Studentvy i den högra menyn.

Guide (engelska)

https://community.canvaslms.com/docs/DOC-13122-415261153

Kursöversikt

Översikt visar de kursrum som du har fått tillgång till.

Du kan anpassa vilka av rummen du vill visa här och i vilken ordning. Du har alltid tillgång till alla rum via menyn Kurser. Översikt visar även en att-göra lista och kommande aktiviteter.

Aviseringar

Canvas skickar aviseringar vid olika typer av händelser och du kan själv ställa in hur du vill bli aviserad.

När du loggar in i Canvas för första gången så uppmanas du att ställa in de aviseringar som Canvas skickar till dig. Du når även dessa inställningar under menyn Konto och Aviseringar. Canvas skickar aviseringar vid olika typer av händelser och som användare har du fyra olika alternativ för att ställa in hur. Direkt, summering per dag, summering per vecka eller inte alls.

De inställningar som anges är personliga och gäller för alla dina kurser. Om du använder den mobila applikationen så har du även inställningar för push aviseringar.

Guide (engelska)

https://community.canvaslms.com/docs/DOC-13111-4152719738

Canvas support

Servicedesk hjälper dig med:

  • Support.
  • Sandbox (ett testrum där du kan prova verktygen).
  • Skapa användare som saknas i Canvas och inte finns i Idis.

Du når Servicedesk via anknytning 6600 eller support@slu.se


Kontaktinformation

Avdelningen för Lärande och digitalisering

För frågor och synpunkter om våra utbildningssystem
utb-system@slu.se.