Filer

Senast ändrad: 13 november 2023

Filer kan innehålla kursfiler, uppgifter eller andra dokument, såväl som profilbilder och användarspecifika filer.

Lärare kan låsa mappar och filer så att de bara kan ses med direkta länkar eller bara låsas upp på ett visst datum.

Filer kan placeras i moduler, uppgifter eller sidor. Filer och mappar läggs i alfabetisk ordning och kan inte ordnas om.

Så här hanterar du filer i Canvas.

Det är enkelt att hantera filer i Canvas men först måste du bestämma var du vill lagra dem. Du kan välja mellan 3 olika platser beroende på hur filerna ska användas.

Kursfiler

Här lägger du filer som bara ska användas och visas i en enskild kurs. Enbart lärare/administratörer har behörighet att ladda upp filer till kursrummet.

Personliga filer

Här lägger du filer som ska vara åtkomliga från flera olika kursrum. Visas i den personliga användarprofilen.

Gruppfiler

Filer som är bara visas och är relevanta för ett visst grupprum. Här kan även studenter ladda upp filer. Läs mer om grupper

Video (engelska)

https://player.vimeo.com/video/71138019

Guide (engelska)

https://guides.instructure.com/m/4152/c/23847

Canvas support

Servicedesk hjälper dig med:

  • Support.
  • Sandbox (ett testrum där du kan prova verktygen).
  • Skapa användare som saknas i Canvas och inte finns i Idis.

Du når Servicedesk via anknytning 6600 eller support@slu.se


Kontaktinformation

Avdelningen för Lärande och digitalisering

För frågor och synpunkter om våra utbildningssystem
utb-system@slu.se.