Konferenser

Senast ändrad: 09 januari 2023

Canvas innehåller ett e-mötesprogram som heter Konferenser.

Funktionen påminner mycket om den i Zoom och Konferenser kan därför användas som ett alternativ. Studenter kan med fördel använda Konferenser då de befinner sig i en gruppyta i Canvas (det vi ibland kallar för grupprum).

Så här gör studenten:

Klicka på +Konferens
Canvas Konferenser

Ge konferensen ett namn och ange en tid för hur länge konferensen ska pågå. Bocka för ”Bjud in alla gruppmedlemmar” eller välj deltagare för deltagare och klicka sedan på Uppdatera.

Canvas Konferenser

Observera att om gruppens medlemmar förändras efter det att konferensen är skapad så måste konferensen redigeras (sparas om) genom att klicka på kugghjulet och välja redigera. Ange på nytt önskade deltagare och klicka sedan på Uppdatera
.
Canvas Konferenser

För att ansluta till konferensen klicka på ”Gå med”.
Canvas Konferenser

Att som lärare använda Konferenser i kursrummet ser likadant ut men här finns en guide.
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-12687-415241306

Canvas support

Servicedesk hjälper dig med:

  • Support.
  • Sandbox (ett testrum där du kan prova verktygen).
  • Skapa användare som saknas i Canvas och inte finns i Idis.

Du når Servicedesk via anknytning 6600 eller support@slu.se


Kontaktinformation

Avdelningen för Lärande och digitalisering

För frågor och synpunkter om våra utbildningssystem
utb-system@slu.se.