Tillgänglighet i Canvas - Tabeller och listor

Senast ändrad: 04 mars 2024

På samma sätt som text måste bli formaterad rätt, så måste även tabeller och listor formateras så att skärmläsare kan läsa dem korrekt.

Tabeller

Om en tabell inte är rätt formaterad kan det orsaka att skärmläsaren läser information i fel ordning. I dessa fall finns det risk att användaren tolkar informationen fel.

Använd dig av Canvas inställningar för tabeller:

  1. Klicka på tabellikonen.

Klicka på ”Tabell” och markera hur många celler du vill att din tabell ska ha.

  1. Markera den rad du vill göra till tabellrubrik eller tabellfot.
  2. Klicka på tabellikonen.
  3. Klicka på ”Rad” och sedan på ”Radegenskaper”.
  4. Välj om raden ska vara en rubrik (”Huvud”), brödtext (”Kropp”) eller en tabellfot (”Fot”). Gör detta för alla rader i tabellen.

Listor

Listor måste formateras på rätt sätt för att skärmläsare ska uppfatta dem som listor och kunna läsa upp dem på rätt sätt.

När du vill använda dig av listor i Canvas så ska du använda dig av någon av de listtyper som finns i innehållsredigeraren. Bilden nedan visa Canvas listalternativ.

 

Canvas support

Servicedesk hjälper dig med:

  • Support.
  • Sandbox (ett testrum där du kan prova verktygen).
  • Skapa användare som saknas i Canvas och inte finns i Idis.

Du når Servicedesk via anknytning 6600 eller support@slu.se


Kontaktinformation

Avdelningen för Lärande och digitalisering

För frågor och synpunkter om våra utbildningssystem
utb-system@slu.se.