Videomöten vid SLU - Frågor & Svar

Senast ändrad: 02 juni 2023

Videokonferenssystem, videomöten Teams och Zoom.

SLU har ett antal undervisningslokaler med videokonferensmöjligheter vid våra orter. Ett flertal institutioner har egna videokonferensutrustningar som används exlusivt av respektive institution. Det finns även husgemensamma videomötesrum i t. ex Ulls Hus. 

I ett videomöte vid SLU kan du bjuda in deltagare som ansluter från många olika platser i världen och via många olika tekniska lösningar. Du kan även webbsända ditt möte så att det går att följa både live eller i efterhand.

Nedan besvarar vi de vanligaste frågorna vi får angående videomöten vid SLU.

 

Hur bokar jag ett videomöte?

Det finns flera sätt att boka ett videomöte.

 

Kostar det något att boka ett videomöte?

Själva videomötet genererar ingen kostnad, däremot så kan det tillkomma en lokalkostnad vid bokning av gemensamma undervisningslokaler. 

Vilka lokaler kan ni boka åt mig - vilka måste jag boka själv?

När du bokar ett videomöte så kan lokalbokningen boka gemensamma undervisningslokaler åt dig. Du gör detta via mail till lokalbokning@slu.se

Privata lokaler så som de husgemensamma lokalerna i Ulls hus eller lokaler och mötesrum som ägs och administreras av en avdelning eller institution kan vi enbart boka uppkopplingen mot. Du måste därför själv boka den fysiska lokalen inför ditt möte. I de flesta fall gör du detta via Outlook.

Hur ansluter jag till ett videomöte hos SLU?

Din mötesarrangör har i och med sin videomötesbokning fått en inbjudan med information och instruktioner om hur alla deltagare går till väga för att ansluta till mötet. Du kan ansluta till mötet via Zoom, videokonferenssystem, webbläsare och telefon. Kontakta din mötesarrangör om du ej har fått instruktioner om hur du ansluter till mötet.

Du kan även vända dig till oss via support@slu.se eller 018-676600 (tonval 2) så hjälper vi dig att ansluta till ditt möte.

Kan jag delta via telefon i ett videomöte?

Ja, du ringer in till 018-278780 och anger mötes-id eller access-kod följt av #

För Zoom-möten så hittar du specifik information i din mötesinbjudan.

Kontakta din mötesarrangör om du inte har fått information om mötes-id eller access-kod.

Du kan även vända dig till oss via support@slu.se eller ank 6600 (tonval 2) så hjälper vi dig att ansluta till ditt möte.

 

 

Fakta:

  • Kostnadseffektivt, enbart eventuell lokalhyra debiteras.
  • Tidseffektivt, du slipper onödiga restider.
  • Miljösmart, minskat resande ger färre utsläpp.

Kontaktinformation

Tel: 018 - 67 6600 tonval 2

Mail: support@slu.se