Fakultetsspecifika instruktioner och blanketter för doktorander antagna före 1 januari 2013

Senast ändrad: 26 januari 2018

Fakulteternas riktlinjer för forskarutbildningen gäller för doktorander som är antagna till utbildning på forskarnivå före den 1 januari 2013.

En doktorand som är antagen före den 1 januari 2013 kan gå över till de nya riktlinjerna efter begäran hos fakultetsnämnden. Emellertid ska alltid de universitetsgemensamma riktlinjerna tillämpas för vad gäller kapitel 7 "Vad ska göras om utbildningen inte fungerar?".

OBS: MAC ANVÄNDARE BÖR ANVÄNDA ADOBE ACROBAT PRO NÄR NI ANVÄNDER BLANKETTERNA PÅ DENNA SIDA

Sidansvarig: Lotta.Jaderlund@slu.se