Fakultetsspecifika instruktioner och blanketter för doktorander antagna före 1 januari 2013

Senast ändrad: 05 december 2019

Fakulteternas riktlinjer för forskarutbildningen gäller för doktorander som är antagna till utbildning på forskarnivå före den 1 januari 2013.

En doktorand som är antagen före den 1 januari 2013 kan gå över till de nya riktlinjerna efter begäran hos fakultetsnämnden. Emellertid ska alltid de universitetsgemensamma riktlinjerna tillämpas för vad gäller kapitel 7 "Vad ska göras om utbildningen inte fungerar?".

OBS: MAC ANVÄNDARE BÖR ANVÄNDA ADOBE ACROBAT PRO NÄR NI ANVÄNDER BLANKETTERNA PÅ DENNA SIDA

Doktoranden ansöker själv om examen hos utbildningsavdelningens examensenhet vid SLU med hjälp av Ladok för studenter. Här kan du läsa mer om doktors- och licentiatexamen vid SLU