Frågor och svar om högskolepedagogiska kurser

Senast ändrad: 22 maj 2024

På den här sidan hittar du vanliga frågor som kommer in till EPU och svar på dessa. Om du inte får svar på din fråga eller har andra funderingar är du välkommen att kontakta oss via mejl, epu@slu.se.

Hur anmäler jag mig till de pedagogiska kurserna?

Du anmäler dig i vårt kursbokningssystem via webben.

När är sista anmälningsdagen?

Sista anmälningsdag till de högskolepedagogiska kurserna på SLU är, om inget annat anges, 15 april för höstens kurser och 15 oktober för vårens kurser. Anmälan öppnar senast en månad före sista ansökningsdag varje termin.

När får jag besked om jag har fått plats på en kurs?

Om du fått plats på kursen kommer du att få ett e-post meddelande ca 1 månad efter anmälningstiden har gått ut. Om du blir reserv kommer du att kontaktas om det blir en plats ledig ända fram till kursstart.

Hur går ansökningsprocessen till?

Alla sökande ställs i kö till kurser i den ordning de har anmält sig. Anmälningsdatum registreras för var och en. Så snart ansökningstiden gått ut påbörjas antagningsprocessen.  I vissa fall efterfrågas kompletteringar till anmälan. Du får besked via e-post.

Finns det en reservlista för deltagare?

Ja, kursen har ett begränsat antal platser. När den är fulltecknad kommer de sökande som anmält sig sist att hamna på en reservlista. Om det blir något återbud kommer reserver att kontaktas av EPU.

Kan jag få förtur till kurser?

Nej, alla sökande antas i turordning efter det datum de har anmält sig till kursen. Om kursen är full placeras du på en reservlista. Kanske ges kursen på svenska/engelska med andra datum som passar dig? 

Vilka är förkunskapskraven?

Till de flesta av våra kurser krävs "Grundkurs i högskolepedagogik" (3 veckor) eller motsvarande från andra svenska lärosäten. De kurser som inte kräver några förkunskaper är ”Betygskurs”, ”UHU-workshop” och ”Grundkurs i högskolepedagogik”.

Ska jag styrka mina förkunskaper med intyg när jag söker en kurs?

Ja, om du har gått en kurs hos oss för länge sedan eller gått en kurs vid ett annat lärosäte, vänligen skicka en kopia på kursintyget till epu@slu.se vid ansökan.

Kan jag tillgodoräkna mig kurser från annat svenskt universitet?

Ja, det går att tillgodoräkna sig "kurser i högskolepedagogik" från andra högskolepedagogiska enheter vid andra svenska lärosäten eftersom vi har ett nationellt samarbete. Kontakta EPU för mer information om just dina kurser.

Kan jag tillgodoräkna mig kurser från utländskt universitet?

Ja, i vissa fall och då behövs ofta någon form av komplettering. EPU gör en jämförande bedömning för att se vad dina kursmoment motsvarar. Endast kurser bedöms, inte undervisning.

Kan jag få ersättning för resa och logi om jag går en pedagogisk kurs på annan ort?

Nej, inte från EPU, men kolla med din institution.

Hur bokar jag min resa?

Boka alltid din resa via resebyrån Stureplans.  

Kan jag avanmäla mig innan kursstart?

Anmälan till våra kurser är bindande. Det betyder att du inte får tillbaka din kursavgift om du avanmäler dig.

Undantag:

  • Tidig avanmälan. Om du skriftligen avanmäler dig innan faktura har skickats ut slipper du betala kursavgiften. Fakturan skickas ut en kort tid efter antagning.
  • Sjukdom. Vid sjukregistrering i Primula kan kursavgiften återbetalas.

Vad händer om jag inte kan komma på den första kurssammankomsten?

För de flesta av våra kurser är den första kurssammankomsten obligatorisk. Kontakta din kursledare för mer information.

Finns kurser på alla campus?

Ibland ges våra kurser på andra campus än Ultuna. Gå in på kurslistan för att se vilka kurser som ges på olika campus.

Var hålls kurserna?

De högskolepedagogiska kurserna hålls vanligen på Campus Ultuna i Ulls Hus, 1 trappa upp från entrén. (OBS! Våra salar i Ultuna kallas "Umeå", "Alnarp" och "Skara" och ska inte blandas ihop med campus Umeå osv.)  

Vissa kurser ges på heldistans via zoom eller ’blended’ med både kurssammankomster på plats och via Zoom. Typ av undervisning, lokal och ort anges på inbjudan.

Vad kostar kurserna?

Om kursavgifter

Ska jag lämna tillbaka kurslitteratur om jag avanmäler mig?

Ja, annars faktureras du för litteraturen.

När öppnar kursplattformen?

Vanligtvis ca 2 veckor före kursstart om någon hemuppgift ska göras inför första träffen.

Kan jag göra klart kursen senare om jag missat något?

Du har två år på dig att slutföra och komplettera det du har missat i kursen (kursaktiviteter och hemuppgifter). Kontakta din kursledare om du ska ta igen missade kursmoment.

När får jag mitt kursintyg?

Så snart du har gjort alla obligatoriska moment (delta i kursträffar och ha rättade och godkända hemuppgifter). Intyget skickas till dig efter kursens slut.

Om du inte har fullgjort allt enligt kursplaneringen kommer dina hemuppgifter att rättas i samband med nästa gång kursen ges igen. Intyget kan därför dröja när du inte har fullgjort allt under tiden du deltog i kursen. Detta är särskilt viktigt att tänka på för dig som ska lämna in docentansökan!

Vilka kurser ska jag gå för att kunna bli behörig att söka docentur?

De nationella riktlinjerna säger att du ska ha motsvarande 10 veckors högskolepedagogisk utbildning. Du ska ha gått:

  • Grundkurs i högskolepedagogik (3 v) eller motsvarande och
  • Kurs i forskarhandledning (3 v) eller motsvarande, samt
  • Sammanlagt 4 veckors högskolepedagogiska kurser (på svenska/ engelska)

Här finns med information om docentantagning och ansökan.

Får jag högskolepoäng för dessa kurser?

Högskolepedagogiska kurser är vidareutbildning för undervisande personal och handledare, en personal kurs som inte ger högskolepoäng. På kursintyget står det däremot hur många veckor kursen omfattar. Om du är forskarstuderande vänder du dig till din handledare som sedan beslutar hur många högskolepoäng kursen ska motsvara om du vill ha med den i din forskarutbildning. (Vanligtvis motsvarar 1 kursvecka på EPU 1.5 hp). Våra kurser rapporteras inte in i Ladok. Efter handledarens bedömning lägger din institution in rätt antal hp.

Kan jag få ut en lista av mina avklarade kurser hos EPU från Ladok?

Om du är doktorand och läser högskolepedagogiska kurser på EPU, som du vill räkna in i din forskarutbildning, behöver du kontakta din huvudhandledare. Dina avklarade kurser rapporteras först in i vårt kursadministrativa system ’Personalkurser’, som inte är detsamma som LADOK. Däremot kan din handledare bedöma om de högskolepedagogiska kurserna ska räknas in i din forskarutbildning och rapportera in dem till LADOK och räkna om våra kursveckor till hp (en heltidsvecka motsvarar då 1,5 hp).

Kan jag gå kurserna om jag inte är anställd på SLU?

Kursdeltagare som är anställda på andra universitet och högskolor kan söka till kurserna och antas i mån av plats. Kontakta epu@slu.se om du är intresserad av våra kurser. Kursavgiften är högre för externa deltagare eftersom SLU subventionerar sina anställda.