Frågor och svar om högskolepedagogiska kurser

Senast ändrad: 18 oktober 2021

På den här sidan hittar du vanliga frågor som kommer in till EPU och svar på dessa. Om du inte får svar på din fråga eller har andra funderingar är du välkommen att kontakta oss via mejl, epu@slu.se.

Hur anmäler jag mig till de pedagogiska kurserna?

Du anmäler dig i vårt kursbokningssystem via webben.

När är sista anmälningsdagen?

Sista anmälningsdag till de högskolepedagogiska kurserna på SLU är, om inget annat anges, 15 april för höstens kurser och 15 oktober för vårens kurser. Anmälan öppnar senast en månad före sista ansökningsdag varje termin.

När får jag besked om jag har fått plats på en kurs?

Om du fått plats på kursen kommer du att få en e-post ca 1 månad efter anmälningstiden har gfått ut. Om du blir reserv kommer du att kontaktas om det blir en plats ledig ända fram till kursstart.

Hur går ansökningsprocessen till?

Alla sökande ställs i kö till kurser i den ordning de har anmält sig. Anmälningsdatum registreras för var och en. Så snart ansökningstiden gått ut påbörjas antagningsprocessen och du får inom en månad svar på om du har fått en plats. I vissa fall efterfrågas kompletteringar till anmälan. Du får besked via e-post.

Finns det en reservlista för deltagare?

Ja, kursen har ett begränsat antal platser. När den är fulltecknad kommer de sökande som anmält sig sist att hamna på en reservlista. Om det blir något återbud kommer reserver att kontaktas av EPU.

Kan jag få förtur till kurser?

Nej, alla sökande antas i turordning efter det datum de har anmält sig till kursen. Om kursen är full placeras du på en reservlista. Kanske kursen ges på svenska/engelska med andra datum som passar dig? Titta på vår kurslista.

Vilka är förkunskapskraven?

Till de flesta av våra kurser krävs "Grundkurs i högskolepedagogik" (3 veckor). De kurser som inte kräver några förkunskaper är Betygskurs, UHU-workshop och Grundkurs i högskolepedagogik.

Ska jag styrka mina förkunskaper med intyg när jag söker en kurs?

Ja, om du har gått en kurs hos oss för mer än 8 år sedan eller gått en kurs vid ett annat lärosäte, vänligen skicka en kopia på kursintyget till epu@slu.se vid ansökan.

Kan jag tillgodoräkna mig kurser från annat svenskt universitet?

Ja, det går att tillgodoräkna sig "kurser i högskolepedagogik" från andra högskolepedagogiska enheter vid andra svenska lärosäten eftersom vi har ett nationellt samarbete. Kontakta EPU för mer information om just dina kurser.

Kan jag tillgodoräkna mig kurser från annat utländskt universitet?

Ja, men vanligen behövs någon form av komplettering. EPU gör en evaluering för att se vad dina kursmoment motsvarar. Endast kurser evalueras, inte undervisning.

Kan jag få ersättning för resa och logi om jag går en pedagogisk kurs på annan ort?

Ja, du som är SLU-anställd och antas till en kurs hos EPU har rätt till ersättning för resa och logi.

Hur bokar jag min resa?

Boka alltid din resa via resebyrån Egencia.

Vad gör jag med min resefaktura?

När din resefaktura kommer från Diners Club så ska du skriva in en ny kontering:

  • Kostnadsställe: 1019999
  • Projekt: 96110102
Ska jag skriva reseräkning?

Nej. Boka alltid din resa och logi via Egencia. Kom ihåg att inget traktamente utgår.

Kan jag avanmäla mig innan kursstart?

Anmälan till våra kurser är bindande. Det betyder att du inte får tillbaka din kursavgift om du avanmäler dig.

Undantag

  • Tidig avanmälan. Om du skriftligen avanmäler dig innan faktura har skickats ut slipper du betala kursavgiften om du avanmäler dig skriftligen. Fakturan skickas ut en kort tid efter antagning.
  • Sjukdom. Vid sjukregistrering i Primula kan kursavgiften återbetalas.
Vad händer om jag inte kan komma på den första kurssammankomsten?

För de flesta av våra kurser är den första träffen obligatorisk. Kontakta din kursledare för mer information.

Finns kurser på alla campus?

Många av våra kurser ges med jämna mellanrum på flera campus. Gå in på kurslistan för att se vilka kurser som ges på olika campus.

Var hålls kurserna?

På Ultuna hålls vanligen kurserna i Ulls Hus, 1 trappa upp från entrén. (OBS! Våra salar i Ultuna kallas "Umeå", "Alnarp" och "Skara" och ska inte blandas ihop med campus Umeå osv.) Lokal och ort anges på inbjudan.

Vad kostar kurserna?

Kursavgiften motsvarar 1300 kr/ kursvecka för SLU-anställda. För externa (ej SLU-anställda) tas dubbel kursavgift på 2600 kr/kursvecka. Betygsworkshop kostar 1300 kr och UHU workshop kostar 700 kronor.

Ska jag köpa kurslitteraturen själv?

Ja, du får kurslitteraturlistan några veckor innan kursstart.

När öppnar kursplattformen?

Vanligtvis ca 2 veckor före kursstart om någon hemuppgift ska göras inför första träffen.

Kan jag göra klart kursen senare om jag missat något?

Du har två år på dig att slutföra och komplettera det du har missat i kursen (kursaktiviteter och hemuppgifter). Kontakta din kursledare om du ska ta igen missade kursmoment. Efter två år tas din aktivitet bort och du får söka kursen igen.

När får jag mitt kursintyg?

Så snart du har gjort alla obligatoriska moment (delta i kursträffar och ha rättade och godkända hemuppgifter). Intyget skickas till dig efter kursens slut.

Om du inte har fullgjort allt enligt kursplaneringen kommer dina hemuppgifter att rättas i samband med nästa gång kursen ges igen. Intyget kan därför dröja när du inte har fullgjort allt när du deltog i kursen. Detta är särskilt viktigt att tänka på för dig som ska lämna in docentansökan!

Vilka kurser ska jag gå för att kunna bli behörig att söka docentur?

De nationella riktlinjerna säger att du ska ha motsvarande 10 veckors högskolepedagogisk utbildning. Du ska ha gått:

  • Grundkurs i högskolepedagogik (3 v) och
  • Kurs i forskarhandledning (3 v) eller motsvarande, samt
  • 4 veckors högskolepedagogiska kurser (på svenska/ engelska)

Här finns med information om docentantagning och ansökan.

Får jag högskolepoäng för dessa kurser?

Högskolepedagogiska kurser är vidareutbildning för undervisande personal och handledare, en personalkurs som inte ger högskolepoäng. På kursintyget står det däremot hur många veckor kursen omfattar. Om du är forskarstuderande vänder du dig till din handledare som sedan beslutar hur många högskolepoäng kursen ska motsvara om du vill ha din i din forskarutbildning.

Kan jag gå kurserna om jag inte är anställd på SLU?

Kursdeltagare som är anställda på andra universitet och högskolor kan söka till kurserna och antas i mån av plats. Kontakta epu@slu.se om du är intresserad av våra kurser. Dubbel kursavgift för externa utgår.