Om kursavgifter

Senast ändrad: 21 maj 2024

På den här sidan hittar du vanliga frågor som handlar om kursavgifter.

Om du inte får svar på din fråga eller har andra funderingar är du välkommen att kontakta oss via e-post, epu@slu.se.

Vad kostar kurserna?

  • För SLU-anställda är kursavgiften 1700 kr/kursvecka.
  • För anställda utanför SLU är avgiften 4000kr/kursvecka.
  • För våra kortare kurser är avgiften följande: Betygskurs, 1200 kr och workshopen om Utbildning för hållbar utveckling; workshop för kursansvariga, 1000 kr.

Från våren 2025 gäller följande:

  • För SLU-anställda är kursavgiften 2000 kr/kursvecka.  
  • För anställda utanför SLU är avgiften 4000 kr/kursvecka. För våra kortare kurser är avgiften följande:
  • Betygskurs, 1500 kr och workshopen om Utbildning för hållbar utveckling; workshop för kursansvariga, 1200 kr.

Ska jag köpa kurslitteraturen själv?

Nej, vi köper in den för dig och fakturerar kostnaden för böcker tillsammans med kursavgiften.

Kan jag få ersättning för resa och logi om jag går en pedagogisk kurs på annan ort?

Nej, inte från EPU men du kan vända dig till Institutionen kring din ersättning.