Prislista anställda

Senast ändrad: 16 september 2020

Nedanstående priser gäller utskrifter och kopiering i SLU´s publika skrivarkopiatorer i datasalar och Biblioteket. Dessa priser gäller för anställda vid SLU.

Utskriftskostnad och kopiekostnad inklusive papper.

Priser svartvitt


 * A4, enkelsidigt 0,19 kr
 * A4, dubbelsidigt 0,17 kr (varje sida)
 * A3, enkelsidigt 0,35 kr
 * A3, dubbelsidigt 0,33 kr (varje sida)

Priser färg


 * A4, enkelsidigt 0,65 kr
 * A4, dubbelsidigt 0,63 kr (varje sida)
 * A3, enkelsidigt 1,29 kr
 * A3, dubbelsidigt 1,27 kr (varje sida)

Priser plottrar

 

Svartvitt: 50 kr / meter

Färg: 75 kr / meter

Priserna för plottrarna är ungefärliga och räknas ut efter hur mycket papper som plottrarna matar fram. Försök därför i möjligaste mån att planera utskrifterna så att så lite papper som möjligt förbrukas.

Hur sker betalning

Anställda vid SLU kan antingan logga in på SLUPrint skrivarkopiatorer med sin AD inloggning eller med sitt SLU Passerkort och då kommer utskrifter och kopior att debiteras institutionen i efterhand.


Sidansvarig: it-stod@slu.se