Checklista för kursledare

Senast ändrad: 17 maj 2024

Före kursstart

  • Lägg ut lista över kurslitteraturen på kurssidan minst 8 veckor före kursstart (mycket viktigt med tanke på kurslitteratur som kan behöva läsas in).
  • Lägg ut preliminärt schema på kurssidan minst 4 veckor innan kursstart.
  • Meddela på kurssidan att studenter med särskilt pedagogiskt stöd ska kontakta kursledaren om de önskar anpassningar. Be att få se studentens rekommendation om anpassningar (som finns tillgängligt för studenten i systemet Nais). 

I samband med kursstart

  • Ge muntlig påminnelse/uppmuntran att studenter som har särskilt pedagogiskt stöd tar kontakt för att diskutera behov av anpassning. Be att få se studentens rekommendation om anpassningar (som finns tillgängligt för studenten i systemet Nais).
  • Försök skapa en god dialog med studenten om lämpliga anpassningar. Diskutera vid behov med samordnaren av särskilt pedagogiskt stöd på din ort.
    Samordnarnas kontaktuppgifter
  • Ekonomisk ersättning från utbildningsavdelningen kan utgå för mertid som läggs på vissa anpassningar. Diskutera och förankra alltid merkostnader för examination eller extra handledning med samordnaren på din ort i förväg.

Efter kursen


Kontaktinformation

Studera med funktionsnedsättning

Välkommen att mejla funka@slu.se om du vill veta mer om riktat pedagogiskt stöd. Läs mer på Studentwebben.