Debitering av extra kostnader

Senast ändrad: 23 augusti 2023

Hur institutionen debiterar extra kostnader för examination eller extra handledning av student med riktat pedagogiskt stöd.

 1.  Innan stöd sätts in ska det finnas en överenskommelse mellan läraren och samordnaren för riktat pedagogiskt stöd (dokumenteras på mejl med maximalt antal beviljade timmar).

 2. När stödet är genomfört, skickar läraren mejl till samordnaren med:
  • namn på den student det gäller
  • antal timmar
  • namn på lärare som gett stödet
  • timkostnad
  • slutsumma

  Timkostnaden utgår från aktuell lärares lön (motsvarande timlön plus LKP och övriga påslag, t.ex. institutionspåslag). Ta vid behov hjälp av institutionens löneadministratör att beräkna kostnad.

 3. Samordnaren svarar på mejlet och ger ok samt uppger fakturareferens i Proceedo för internfakturering.

 4. Läraren skickar med hjälp av löneadministratören en internfaktura till samordnaren på slutsumman. Studentens namn ska inte finnas med på internfakturan, däremot information om vad det gäller för stöd, lärarens namn och kursens namn. Fakturering ska ske inom aktuellt budgetår.

 Kontaktinformation till samordnarna på SLU:s olika orter


Kontaktinformation

Studera med funktionsnedsättning

Välkommen att mejla funka@slu.se om du vill veta mer om riktat pedagogiskt stöd. Läs mer på Studentwebben.