Studiokurs 11 oktober och 1 november

Senast ändrad: 07 september 2023
Mixer

Har du behov eller är intresserad av möjligheten att spela in föreläsningar eller presentationer? Nu kan du anmäla dig till en grundkurs i SLUs nya filmstudio.

Kursen syftar till att deltagarna skall få baskunskap för att komma igång med självinspelning av tex en föreläsning eller en presentation. 

Målgrupp

Målgruppen är föreläsare, lärare eller personer med behov att spela in en presentation.

Under utbildningstillfället kommer vi att gå igenom teknik, utförande och enklare efterbearbetning av materialet. Deltagarna kommer att få testa på hur man startar och avslutar en inspelning följt av en enklare editering och publicering av materialet på plattformen SLUplay. 

Lärandemål

Deltagarna förväntas efter avslutad kurs kunna: 

Förbereda sig för en inspelning

Boka och skapa en inspelning

Förstå och veta hur tekniken fungerar och de tekniska förutsättningarna

Veta hur plattformen play.slu.se fungerar

Genomföra enklare redigering av en film

Publicera en film på SLUplay

Språk: 

Svenska

Förkunskaper 

Inga

 

11 Oktober

Plats: Studio Ultuna, undervisningshuset, (fd Sal J)

Tid: 10.00-11.00

 

1 November

Plats: Studio Ultuna, undervisningshuset, (fd Sal J)

Tid: 13.00-14.00

 

Anmäl ditt intresse genom att tryck på knappen Anmälan Utbildning skriv det datum som du önskar anmäla dig till i rutan Fritext.


Kontaktinformation

Tel: 018 - 67 6600 tonval 2

Mail: support@slu.se