Information för betalningsansvariga på institutioner

Senast ändrad: 11 februari 2022

SLU anställdas utskrifter och kopior på de publika skrivarkopiatorerna i datasalar och bibliotek faktureras institutioner/enheter av IT-enheten.

Detta går till så att IT-enheten gör en omföring i Agresso på samma sätt som för t.ex. telefonidebiteringen.

En person på Inst/enhet kan gå in i ett webbgränssnitt och se rapporter för sin enhet och se vad som debiterats. 

Detta kräver inloggning och behörighet tilldelas av IT-enheten.

För att skaffa denna inloggning kontakta Servicedesk: support@slu.se


Kontaktinformation