Ansvariga och rutiner vid S-fakulteten

Senast ändrad: 27 september 2023

Här hittar du information om hur forskarutbildningen vid S-fakulteten är organiserad och du hittar även kontaktuppgifter till ansvariga personer som kan ge råd och stöd.

 

Ordförande i forskarutbildningsnämnden:
Professor Göran Ståhl, Tel. 090-7868238

FUN-S sammanträder kl 13-16 den 27 september respektive 29 november 2016


Fakultetsstudierektorer:

 

 • Göran Spong, Vilt, Fisk, och Miljö, Skogsmarksgränd, 901 83 Umeå. Tel: 0730-350641
 • Petra Fransson, inst för skoglig mykologi och växtpatologi, Uppsala, 018-67 18 68

 

Handläggare vid fakultetskansliet:

Charlotta Bergström, Fakultetskansli, Skogsmarksgränd 1, 901 83 Umeå, 090-786 8149, (sekreterare i forskarutbildningsnämnden vid S-Fak)

 

Kontaktpersoner vid institutionerna

Dan Bergström, Skogens biomaterial och teknologi
Michael Gundale, Skogens Ekologi och Skötsel
Mohamed Jebrane, Skogens Produkter
Erling Ögren, Skoglig Genetik och Växtfysiologi
Gun Lidestav, Skoglig Resurshushållning
Grzegorz Mikusinski, Skogsmästarskolan
Göran Bostedt, Skogsekonomi
Magnus Löf, Sydsvensk Skogsvetenskap
Navinder Singh and Joris Cromsigt, Vilt, Fisk, och Miljö
Erik Öckinger, Ekologi (FGI)
Lisbet Lewan, Mark och miljö (FGI)
Anders Dahlberg, Skoglig mykologi och patologi (FGI)

Ledamöter i S-fakultetens forskarutbildningsnämnd (FUN-S)

 • Göran Ståhl, ordförande
 • Eva Andersson
 • Charlotta Bergström,sekreterare
 • Mona Nordström-Högberg, vice ordförande
 • Göran Spong, studierektor
 • Petra Fransson, studierektor
 • Magnus Löf, ledamot
 • Julia Carlsson, doktorand
 • Klara Joelsson, doktorand

Information om prolongering

Olika typer av uppdrag kan berättiga till prolongering av doktorandtiden. Via den här länken hittar du beslut och information om prolongering från S-fakulteten. För mer information, kontakta Eva Andersson vid S-kansliet.

Prolongering kan också ske på central SLU-nivå (beroende på vilket uppdrag det gäller). För mer information om detta, kontakta Lotta Hansson.


Kontaktinformation