Om Utbildningskonferensen

Senast ändrad: 21 januari 2020

Vartannat år arrangerar "Enheten för pedagogisk utveckling" (EPU) den interna utbildningskonferensen som då i första hand vänder sig till dig som är lärare och handledare på grund- och avancerad nivå här på SLU. Fokus ligger på aktuella pedagogiska frågor.

Åren däremellan arrangeras konferensen av Utbildningsnämnden och vänder sig då i första hand till dem inom administrationen som arbetar med utbildningsfrågor.

Den pedagogiska utbildningskonferensen tar upp olika aktuella ämnen inom undervisningen. Vid sidan av de intressanta talare som medverkar finns rikligt med tillfällen för erfarenhetsutbyte och diskussion. På kvällen hålls en mingelmiddag där du får tillfälle att träffa lärarkolleger från olika fakulteter under trevliga former.

Flera parallella tematiska spår med olika gruppövningar och presentationer ger dig möjlighet till lite mer fördjupning. Dessa spår presenteras i slutet av vårterminen för dem som har anmält sig och då kan du göra ditt val av spår inför konferensdagarna i augusti.

För dig som reser från annan ort

Om du är anställd vid SLU (dock inte vid Universitetsadministrationen) har du möjlighet att söka ersättning för resor och logi i samband med Utbildningskonferensen. (OBS! Du kan då inte få traktamente för denna tjänsteresa).Så här bokar och betalar du din resa:

  1. Boka din tjänsteresa och ditt boende på din fakturareferens via Egencia
  2. SLU:s resepolicy ska följas, den förordar tåg även om man också ska ta hänsyn till kostnadsaspekten.
  3. Fakturan kommer sedan till dig. Du följer då anvisningarna om hur du skall kontera. Fyll i kostnadsställe 1019999 och projekt 96110102 i fritextfältet. Redigera flödet genom att ändra attestant till 933 SUS Avd chef.
  4. Reseräkning bör undvikas. Om du ändå väljer att åka bil: Skriv en reseräkning där du anger samma kontering som ovan. Er administratör granskar reseräkningen. Skicka sedan reseräkningen med originalkvitton till Carina Lundh, SLU, Infrastrukturavdelningen, Box 7020, 750 07 Uppsala.

Fakta:

  • Konferensen håller till i gradängsalarna på plan 2 i Ulls hus.
  • Mer information om Campus Ultuna och hur du hittar till Ulls hus.