Slunik-Lathundar

Senast ändrad: 04 mars 2024

Här finns lathundar om hur du använder Slunik.

   

Information från kursledaren

Information från kursledaren används för att kommunicera med blivande studenter innan de påbörjat kursen.

Canvas bör användas för att skicka meddelanden till dina studenter när de är registrerade på kursen.

Det är inte längre möjligt att skicka sms till studenterna. 

Schema

Kursens schema laddas upp som en fil (pdf fungerar bäst). Det är inte möjligt att skriva in schematexten direkt i Slunik.
Detta schema kommer så småningom att ersättas med schema från TimeEdit. 

Litteraturlista

Ändringar i Slunik 1 juni 2022.

Kurslitteraturlistan flyttar till Ladok. Tidigare skapade litteraturlistor visas i Slunik men går inte längre att redigera. Du kan i Slunik kopiera texten, göra ändringar och sedan klistra in den i Ladok. Då kommer den nya texten att ersätta texten från Slunik.
Ladok kurslitteraturlista

 

Betygskriterier

Betygskriterierna har flyttat in i Canvas.

Från och med höstterminen 2023 kommer inte betygskriter att visas på kurssidan. Betygskriterierna ska istället ligga i Canvas. Se Utbildningshandboken, avsnitt 7.1

Läs också om Mallsidor i Canvas

Om du redan lagt in betygskriterier på kurstillfället i Slunik så går de inte längre att redigera men du kan kopiera texten, göra ändringar och sedan klistra in dem i Canvas.

Kontakta utb-system@slu.se om du vill ta bort befintlig text för betygskriterier i Slunik.

Kursteam

Ändringar i Slunik 1 juni 2022.

Behörighetshanteringen till Slunik ändras. De personer som läggs in som kursledare, administratör och examinator på kurstillfället i Ladok får automatiskt administratörsbehörighet till kurstillfället i Slunik. Sedan kan de lägga till fler administratörer om så önskas.
Ladok kursteam

 

 • Varje person som har en roll i kursen läggs in för sig.
 • Det går att kopiera från tidigare kurstillfälle.

Lägg till person i kursteam

 1. Klicka på "Lägg till SLU-personal"
 2. Sök efter personen.
 3. Klicka på rätt person och klicka på "Lägg till makerad person"
 4. Kontrollera att du valt rätt person.

  - Välj Kategori. Om du vill välja flera roller håller du nere CONTROL/CMD på tangentbordet samtidigt som du klickar på alla kategorierna.
  - Välj om personen ska kunna administrera informationen i Slunik.
  - Välj om personen ska vara synlig på kurssidan.
 5. När du är klar klickar du på "Spara"

Studenter

I listan med studenter visas alla antagna studenter. I kolumnen status visas om de är antagna/registrerade. Studentlistan går att exportera ut som en Excelfil och som en maillista. Vid export följer även studenternas Slu-mejladresser med.

utbildniningshandboken kan du läsa mer om när kursinformationen måste finnas tillgänglig på kurssidan.

Slunik support

Servicedesk ger support på de problem du har med Slunik.

Du når Servicedesk via anknytning 6600 eller support@slu.se.


Kontaktinformation

Avdelningen för Lärande och digitalisering

För frågor och synpunkter om våra utbildningssystem
utb-system@slu.se.