Canvas mallsidor

Senast ändrad: 01 december 2023

Här kan du läsa hur mallsidorna fungerar i Canvas

Varför en mallsida i Canvas?

Genom att likrikta utseendet i kursrummen hoppas vi att studenterna ska känna igen sig i lärmiljön då de startar en ny kurs och att det i sin tur ska leda till mindre stress. Det är ett önskemål som ofta återkommer i värderingar som studenterna genomför efter en kurs är avslutad. Målsättningen är också att mallen ska underlätta för undervisande personal. Dels som ett stöd då nya kurser sätts upp men kanske mer viktigt genom att integrera med annan information utanför Canvas.

Mallens innehåll

I nuläget består mallen av ett anslag, sex sidor varav en startsida och en start-modul. Med en gemensam startsida kan studenten hitta sitt kursteam med e-post, kursperioden, sitt schema och ett register för att snabbt hitta till önskad modul i Canvas. I den gemensamma startmodulen ”ℹ Om kursen”, placerad överst, kan studenten alltid hitta en sida med en länk till kurssidan på studentwebben med kursplan, litteraturlista, kursvärdering samt kursens betygskriterier och information om hur kursen examineras. Allt på samma ställe oavsett kurs.

Vi vet att kurser har helt olika behov i hur undervisningen och dess material organiseras i Canvas. På SLU finns en stor variation av kurser. Allt från korta, ibland praktiska, kurser till de som pågår i 18 månader med stora mängder student material.
Gemensamt är att de använder samma lärplattform men de behöver mest troligt struktureras på olika vis. Vi ser gärna en diskussion inom programmen eller institutionerna där just denna fråga belyses. Kontakta gärna avdelningen för Lärande och digitalisering för ett möte.

När

Mallar finns nu i samtliga kurser för vårterminen 2024. Det gäller då för kurser som finns i Ladok, inte manuellt skapade kurser i Canvas. För att använda mallar i manuellt skapade kurser eller för andra terminer:

 • För en enstaka kurs: Ange kurskod-anmälningskod-termin (BI1234-34567-HT2024) i ett mail till canvas@slu.se.
 • För en institutions samtliga kurser: Ange institution och termin (Institutionen för ekonomi-HT2024) i ett mail till canvas@slu.se.

Canvas mallar - Start

I dagsläget gör mallsidorna inga förändringar på kursens inställningar. Val av startsida är en inställning i kursen och behöver därför göras manuellt.
Så här ändrar du startsida i Canvas.

 1. När sidan används som startsida så syns kursens namn överst. Namnet finns i kursens inställningar och inte i sidan Start. Namnet kommer från Ladok och bör inte ändras då det finns risk att det ändras tillbaka via kopplingen till Ladok.

 2. Använd istället denna plats för att ange om kursen har ett annat daglignamn eller för att ange om samläsning förekommer.

 3. Här kan ni skriva något kort om kursen. För att skriva en välkommen text till studenterna så rekommenderar vi ett anslag istället då den texten enbart är relevant i början av kursen. Vi rekommenderar även att inställningen för att visa de tre senaste anslagen på startsidan används.  


 4. Här syns kursens start och slutdatum som är hämtade från Ladok.

 5. Här syns kursteamet som även det hämtas från Ladok. Raden för Studentrepresentant kan tas bort om den inte behövs.


 6. Schema – Öppnar som standard Timeedit och visar kurstillfällets bokningar. Det går att redigera länken så den pekar på annan källa, t.ex. en schemafil.
  Studiestöd – Öppnar en sida på studentwebben anpassad för att stödja studenter i deras studier. Den sidan kommer vara en plats som kan utvecklas för att visa relevant information till studenter.
  Ladok Student – En länk för att snabbt komma till Ladok Student. Knappen syftar till att underlätta kommunikationen med studenter då de exempelvis ska självregistrera sig på kurstillfället eller anmäla sig till tentamen. 


 7. Syftet här är att ge studenterna möjlighet att snabbt navigera till önskad modul, lite som ett innehållsregister. Inte alltid men ofta blir modulerna många och med mycket innehåll vilket leder till mycket skrollning på modulsidan. Med detta register kan vi erbjuda en snabbväg. Har du bara några få moduler i din kurs så går det naturligtvis bra att bara lägga till en länk som går till kursens första modul. 

Övriga sidor och modul

Canvas-mallar-Övriga sidor.png

 1. Betygskriterier är en sida där kursens betygskriterier kan skrivas eller kopieras in. Tänk på att använda funktionen för att tillgänglighetsgranska sidan innan du publicerar den.

 2. Designobjekt-sidan kan användas för att kopiera och använda önskade designelement i kursen.

 3.  Examination/Tentamen är en sida som finns för de fallen då förtydliganden önskas kring hur kursen examineras. Sidan innehåller även en länk till tentamensinformation på studentwebben.

 4.  Kursplan, Litteraturlista & Kursvärdering är en sida som innehåller en länk till kurssidan på studentwebben. Texten kan redigeras om det finns önskemål om att förtydliga något.

 5. Start är sidan som kan fungera som kursens startsida.

 6. Till lärare och administratörer innehåller en beskrivning av dessa mallar.

Modul

Av de sex sidorna ovan så är tre av sidorna inlagda i modulen "ℹ️ Om kursen".

 1. Det är till denna modul som länken på startsidan går.
  Canvas-mallar-Modul-länk_1.png 

Anslaget

Till sist så finns ett Anslag med en exempeltext som beskriver hur vi kommunicerar i kursen samt en kort beskrivning av startsidan. Redigera den som ni önskar.

Många väljer att använda anslag för att skicka meddelanden inom kursen. En rekommendation är att visa de senaste anslagen på startsidan. Det aktiveras under kursens Inställningar. Ni hittar inställningen genom att gå längst ner och klicka på "fler alternativ".

Då visas alternativet för att visa anslag på startsidan.

Att visa de tre senaste anslagen brukar fungera bra.

 

Till sist ett tips om hur man kan återställa en sida till en tidigare version. Bra om redigering av en sida inte blir som förväntat.

Canvas support

Servicedesk hjälper dig med:

 • Support.
 • Sandbox (ett testrum där du kan prova verktygen).
 • Skapa användare som saknas i Canvas och inte finns i Idis.

Du når Servicedesk via anknytning 6600 eller support@slu.se

 

 


Kontaktinformation

Avdelningen för Lärande och digitalisering

För frågor och synpunkter om våra utbildningssystem
utb-system@slu.se.