Canvas mallsidor

Senast ändrad: 20 mars 2024

Här kan du läsa hur mallsidorna fungerar i Canvas

Varför mallar i Canvas?

Canvas-mallar ger kurser ett mer enhetligt utseende. Genom att likrikta utseendet hoppas vi att studenterna snabbare ska känna igen sig i lärmiljön då de startar en ny kurs. Målsättningen är också att mallar ska underlätta för undervisande personal. Dels som ett stöd då nya kursrum sätts upp men även genom att integrera med information utanför Canvas.

Kurser är olika och har skilda behov och dess material behöver organiseras på olika vis trots att de delar samma lärplattform. Mallarna syftar enbart till att organisera det som är gemensamt för alla kurser men kontakta gärna avdelningen för Lärande och digitalisering för en diskussion kring en standardiserad kursdisposition, exempelvis inom ett program.

Mallens innehåll

Mallen består av sidor (varav en startsida), moduler och anslag. 

 • På startsidan kan studenten hitta sitt kursteam, kursperiod, schema och ett register över Canvas moduler. 
 • I modulen "Om kursen” kan övergripande kursinformation visas. Mallsidor finns redan där med länkar till kurssidan på studentwebben samt kursens betygskriterier och information om hur kursen examineras. 
 • Anslaget finns för att visa på ett effektivt sätt att kommunicera i kursen. Lämpligt bl.a. för ett välkommen meddelande (snarare än på startsidan) och kan bidra till ett nyhetsflöde på startsidan. 

Allt på samma ställe oavsett kurs.

Sidan - Start

 1. När sidan används som startsida så syns kursens namn överst. Namnet finns i kursens inställningar och inte i sidan Start. Namnet kommer från Ladok och bör inte ändras då det finns risk att det ändras tillbaka via kopplingen till Ladok.

 2. Använd istället denna plats för att ange om kursen har ett annat daglignamn eller för att ange om samläsning förekommer.

 3. Här kan ni skriva något kort om kursen. För att skriva en välkommen text till studenterna så rekommenderar vi ett anslag istället då den texten enbart är relevant i början av kursen. Vi rekommenderar även att inställningen för att visa de tre senaste anslagen på startsidan används.  


 4. Här syns kursens start och slutdatum som är hämtade från Ladok.

 5. Här syns kursteamet som även det hämtas från Ladok. Raden för Studentrepresentant kan tas bort om den inte behövs.


 6. Schema – Öppnar som standard Timeedit och visar kurstillfällets bokningar. Det går att redigera länken så den pekar på annan källa, t.ex. en schemafil.
  Studiestöd – Öppnar en sida på studentwebben anpassad för att stödja studenter i deras studier. Den sidan kommer vara en plats som kan utvecklas för att visa relevant information till studenter.
  Ladok Student – En länk för att snabbt komma till Ladok Student. Knappen syftar till att underlätta kommunikationen med studenter då de exempelvis ska självregistrera sig på kurstillfället eller anmäla sig till tentamen. 


 7. Syftet här är att ge studenterna möjlighet att snabbt navigera till önskad modul, lite som ett innehållsregister. Inte alltid men ofta blir modulerna många och med mycket innehåll vilket leder till mycket skrollning på modulsidan. Med detta register kan vi erbjuda en snabbväg. Har du bara några få moduler i din kurs så går det naturligtvis bra att bara lägga till en länk som går till kursens första modul. 

 

Modulen - Lärarresurser

 1. Denna modul finns för att dela information med lärare och kursadministratörer. Den är inte avsedd för studenter och ska därför inte publiceras.

 2. På denna sida finns en länk för att komplettera kursens schema i Timeedit. Schemakomplettering med TimeEdit

 3. Denna länk leder till dessa guider på medarbetarwebben.

 4. Denna länk leder till en digital grundkurs i Canvas. Kursen är skapad av SALSA, Sunets användarnätverk för Canvas.

 5. Denna länk leder till en sida med Canvas tips och inspiration. lotsamig.nu är en digital resurssamling från Högskolan Kristianstad
  i samarbete med Sveriges universitet och högskolor.

Modulen - Om kursen

 1. Det är till denna modul som länken på startsidan går.
  Canvas-mallar-Modul-länk_1.png 
 2. Kursplan, Litteraturlista & Kursvärdering är en sida som innehåller en länk till kurssidan på studentwebben. Texten kan redigeras om det finns önskemål om att förtydliga något.

 3. Betygskriterier är en sida där kursens betygskriterier kan skrivas eller kopieras in. Tänk på att använda funktionen för att tillgänglighetsgranska sidan innan du publicerar den.

 4. Examination/Tentamen är en sida som finns för de fallen då förtydliganden önskas kring hur kursen examineras. Sidan innehåller även en länk till tentamensinformation på studentwebben.

Anslaget - Välkommen

I mallen finns ett Anslag med en exempeltext som beskriver hur vi kommunicerar i kursen samt en kort beskrivning av startsidan. Redigera den som ni önskar.

Många väljer att använda anslag för att skicka meddelanden inom kursen. En rekommendation är att visa de senaste anslagen på startsidan. Det aktiveras under kursens Inställningar. Ni hittar inställningen genom att gå längst ner och klicka på "fler alternativ".

Då visas alternativet för att visa anslag på startsidan.

Att visa de tre senaste anslagen brukar fungera bra.

 

Alla kurser från Ladok för höstterminen 2024 har nu mallar i Canvas. För att använda mallar i manuellt skapade kurser eller för andra terminer så skicka ett mail till canvas@slu.se med en länk till aktuellt kursrum i Canvas.

 

Till sist ett tips om hur man kan återställa en sida till en tidigare version. Bra om redigering av en sida inte blir som förväntat.

 

Canvas support

Servicedesk hjälper dig med:

 • Support.
 • Sandbox (ett testrum där du kan prova verktygen).
 • Skapa användare som saknas i Canvas och inte finns i Idis.

Du når Servicedesk via anknytning 6600 eller support@slu.se

 

 


Kontaktinformation

Avdelningen för Lärande och digitalisering

För frågor och synpunkter om våra utbildningssystem
utb-system@slu.se.