Schemakomplettering med TimeEdit

Senast ändrad: 20 mars 2024

I modulen Lärarresurser har du som lärare en sida för schemakomplettering. Där finns en länk som leder till schemakomplettering för just ditt kursrum. Följ den länken.

Där ser du ett schema för den innevarande veckan. Det går att stega bland veckorna med pilarna ovanför schemat.

Leta fram den dag du vill lägga in åt på och klicka i det vita fältet under den dagen. Nu ser du den dagen i schemat. Nu kan du lägga in ett pass precis där du vill ha det.

Klicka där du vill ha passet. Defaultlängd är en timma, men det går att ändra.

Ställ in önskade tider, lägg till en aktivitet eller flera, ange lärare, schematitel och eventuell kommentar du vill studenterna ska se.

Notera att du inte kan lägga till någon lokal, lokaler måste bokas via lokalbokningen. Vill du ange en plats för studenterna lägger du med detta i din kommentar.

När du klickar på Boka kommer du först till en bekräftelsesida. Om du vill boka in ytterligare ett tillfälle med samma information klickar du på Boka mer. Om du vill meddela tex inbokad lärare kan du använda länken för mail.

Ditt tillfälle kan nu ses i schemat för kursen, på den länk som finns på Canvas startsida för kursen.


Kontaktinformation

Avdelningen för Lärande och digitalisering

För frågor och synpunkter om våra utbildningssystem
utb-system@slu.se.