Slunik

Senast ändrad: 18 augusti 2021

Slunik är SLU:s system för kursinformation där alla kurser på grund och avancerad nivå har var sin en del. Informationen från Slunik visas tillsammans med information från Slukurs på kurssidan på studentwebben och externwebben.

Generellt

 • Informationen som läggs in i Slunik visas direkt på kurssidorna på SLU:s webb. Kurssidorna behöver inte aktiveras. 
 • Det går att kopiera information från tidigare kurstillfällen.
 • Tidigare fanns ett filarkiv i Slunik. Använd istället Canvas för att göra filer tillgängliga för dina studenter.
 • Tidigare fanns länkar i Slunik. Använd istället Canvas för att göra länkar tillgängliga för dina studenter.

Beskrivning av de olika delarna i Slunik

Information från kursledaren

Information från kursledaren används för att kommunicera med blivande studenter innan de påbörjat kursen.

Canvas bör användas för att skicka meddelanden till dina studenter när de är registrerade på kursen.

Det är inte längre möjligt att skicka sms till studenterna. 

Schema

Kursens schema laddas upp som en fil (pdf fungerar bäst). Det är inte möjligt att skriva in schematexten direkt i Slunik.
Detta schmea kommer så småningom att ersättas med schema från TimeEdit. 

Litteraturlista

Varje litteraturpost läggs in för sig. Det går att kopiera alla litteraturposter från tidigare kurstillfälle.
Ladda upp hela litteraturlista som dokument

Betygskriterier

Betygskriterierna skrivs in som text i fältet. Det går att kopiera in texten om den finns sedan tidigare t.ex. från ett Word-dokument. 

Kursteam

 • Varje person som har en roll i kursen läggs in för sig.
 • Det går att kopiera från tidigare kurstillfälle.

Lägg till person i kursteam

 1. Klicka på "Lägg till SLU-personal"
 2. Sök efter personen.
 3. Klicka på rätt person och klicka på "Lägg till makerad person"
 4. Kontrollera att du valt rätt person.

  - Välj Kategori. Om du vill välja flera roller håller du nere CONTROL/CMD på tangentbordet samtidigt som du klickar på alla kategorierna.
  - Välj om personen ska kunna administrera informationen i Slunik.
  - Välj om personen ska vara synlig på kurssidan.
 5. När du är klar klickar du på "Spara"

Studenter

I listan med studenter visas alla antagna studenter. I kolumnen status visas om de är antagna/registrerade. Studentlistan går att exportera ut som en Excelfil och som en maillista. Vid export följer även studenternas Slu-mejladresser med.

utbildniningshandboken kan du läsa mer om när kursinformationen måste finnas tillgänglig på kurssidan.

Logga in i Slunik

Logga in i Sluniks adminläge 

Support

it-stod@slu.se