Slunik

Senast ändrad: 13 januari 2021

Slunik är SLU:s system för kursinformation där alla kurser på grund och avancerad nivå har var sin en del. Informationen från Slunik visas tillsammans med information från Slukurs på kurssidan på studentwebben och externwebben. Även kurser på doktorandnivå kan välja att ha information i Slunik.

Med anledning av att tekniken som gamla Slunik var gjord i inte stöds längre av webbläsarna görs nu Slunikgränssnittet om. Studenternas sida är sedan tidigare omgjord och visas på de vanliga kurssidorna på Slu-webben. Det mesta kommer att fungera som tidigare men några funktioner försvinner eller görs om. 

 • Kurssidorna ska inte längre aktiveras. Det som läggs in i Slunik visas på kurssidan på webben.
 • Det går att kopiera information från tidigare kurstillfällen.
 • Filarkiv tas från Slunik/kurssidor. Använd istället Canvas för att göra filer tillgängliga för dina studenter.
 • Länkar tas bort från Slunik/kurssidor. Använd istället Canvas för att göra länkar tillgängliga för dina studenter.

Beskrivning av de olika delarna i Slunik

Information från kursledaren

Information från kursledaren används för att kommunicera med blivande studenter innan de påbörjat kursen.

Canvas bör användas för att skicka meddelanden till dina studenter när de är registrerade på kursen.

Det är inte längre möjligt att skicka sms till studenterna. 

Schema

Kursens schema laddas upp som en fil (pdf fungerar bäst). Möjligheten att skriva in schematexten direkt i Slunik tas bort.
Detta kommer så småningom att ersättas med schema från TimeEdit. 

Litteraturlista

Litteraturlistan fungerar ungefär som tidigare. Varje litteraturpost läggs in för sig. Det går att kopiera från tidigare kurstillfälle.
Ladda upp hela litteraturlista som dokument

Betygskriterier

Skrivs in som text. Det går inte längre att ladda upp dem som en fil. Det gör vi för att få bättre tillgänglighet på vår webb.

Kursteam

 • Varje person som har en roll i kursen läggs in för sig.
 • Det går att kopiera från tidigare kurstillfälle.

Lägg till person i kursteam

 1. Klicka på "Lägg till SLU-personal"
 2. Sök efter personen.
 3. Klicka på rätt person och klicka på "Lägg till makerad person"
 4. Kontrollera att du valt rätt person.

  - Välj Kategori. Om du vill välja flera roller håller du nere CONTROL/CMD på tangentbordet samtidigt som du klickar på alla kategorierna.
  - Välj om personen ska kunna administrera informationen i Slunik.
  - Välj om personen ska vara synlig på kurssidan.
 5. När du är klar klickar du på "Spara"

Studenter

I listan med studenter visas nu alla antagna studenter. I kolumnen status visas om de är antagna/registrerade. Studentlistan går att exportera ut som en Excelfil och som en maillista.

utbildniningshandboken kan du läsa mer om när kursinformationen måste finnas tillgänglig på kurssidan.

Logga in i Slunik

Logga in i Sluniks adminläge 

Support

it-stod@slu.se

Sidansvarig: ld-webb@slu.se