Om Slunik

Senast ändrad: 04 mars 2024
ikon-bra att veta

Här kan du läsa om Slunik och hur systemet fungerar.

Slunik är SLU:s system för kursinformation där alla kurser på grund och avancerad nivå har var sin en del.

Informationen från Slunik visas tillsammans med information från Ladok på kurssidan på studentwebben och externwebben.

  • Informationen som läggs in i Slunik visas direkt på kurssidorna på SLU:s webb. Kurssidorna behöver inte aktiveras. 
  • Det går att kopiera information från tidigare kurstillfällen.
  • Tidigare fanns ett filarkiv i Slunik. Använd istället Canvas för att göra filer tillgängliga för dina studenter.
  • Tidigare fanns länkar i Slunik. Använd istället Canvas för att göra länkar tillgängliga för dina studenter.

utbildniningshandboken kan du läsa mer om när kursinformationen måste finnas tillgänglig på kurssidan.

Slunik support

Servicedesk ger support på de problem du har med Slunik.

Du når Servicedesk via anknytning 6600 eller support@slu.se.


Kontaktinformation

Avdelningen för Lärande och digitalisering

För frågor och synpunkter om våra utbildningssystem
utb-system@slu.se.