Kurssidor på webben

Senast ändrad: 08 mars 2023

Alla kurser på grund- och avancerad nivå har en egen kurssida på webben. All information på kurssidan hämtas från andra system. På den här sidan beskriver vi kurssidans funktion, vilka system som är integrerade och vad institutionen behöver tänka på.

Kursens namn

Kursens namn blir kurssidans rubrik. Kurssidan finns alltid på två språk (svenska och engelska). Under rubriken finns en länk till kursbeskrivningen på det andra språket.

Populärbeskrivning (Ladok)

De nya kurssidorna visar en populärbeskrivning av kursen så att studenterna enkelt ska kunna få en bild av kursens innehåll och underlätta deras kursval.

Texten hämtas från fältet populärbeskrivning i Ladok. Du som kursledare ansvarar för att dina kurser har en populärbeskrivning i Ladok.

Språk

Populärbeskrivningen behöver skrivas på svenska och engelska eftersom alla kurssidor finns på båda språken. I Ladok finns det därför två fält för populärbeskrivning som behöver fyllas i, ett på svenska och ett på engelska.

Information från kursledaren

Behöver studenterna information inför kursstarten? I Slunik kan kursledaren skriva den information som behövs och den visas sedan här. När studenterna har börjat kursen och har Slu-konton, bör Canvas användas för kommunikationen.
Knappen visas enbart om det finns text inskriven i Slunik.

Kursvärdering (Evald)

Kurssidan visar om det finns en öppen kursvärdering för kursen genom en länk som går till Evald, SLU:s kursvärderingssystem. Om studenten redan är inloggad på studentwebben behöver den inte logga in på nytt för att nå kursvärderingen.

Även avslutade kursvärderingar visas på kurssidan.

Kursplan (Ladok)

På kurssidan visas även kursplanen i sin helhet. Kursplanen hämtas från Ladok.

Schema

Du kan visa ett Schemat som en fil som du laddar upp i Slunik. Möjligheten att skriva in schematexten direkt i Slunik har tagits bort.

På kurssidan visas schemat från knappen "Schema" som ligger till höger på sidan.
Knappen visas enbart om det finns en schemafil uppladdad i Slunik.

Koppling till antagning.se

Den här knappen går till antagning.se där man kan söka de kurser som är öppna för antagning.

Kontaktinformation

Från 1 juni 2022 är Ladok källan för kontaktinformationen.

De personer som läggs in som kursledare, administratör och examinator på kurstillfället i Ladok visas på kurssidan. Om det inte finns kontaktinformation i Ladok visas den information som ligger i Slunik.

Till höger på kurssidan visas kontaktinformation till kursledaren, kursadministratör och examinator. Informationen autohämtas från Slunik.

Om personer byts ut behöver informationen ändras i Slunik för att det ska visas på kurssidan.

Litteraturlista

Från 1 juni 2022 ligger litteraturlistan i Ladok.

Kurslitteraturlistan flyttar till Ladok. Om det finns redan skapade litteraturlistor Slunik visas dessa enbart om inte finns litteraturlista inlagd i Ladok.

Du kan lägga upp en litteraturlista till din kurs som då visas på kurssidan. Litteraturlistan matar du in i Slunik.

Betygskriterier                 

Betygskriterier för kursen lägger du in som text i Slunik. De visas under den expanderabara menyn på kurssidan som heter Betygskriterier. Det går inte längre att ladda upp kriterierna som fil i Slunik. Det gör vi för att få bättre tillgänglighet på vår webb.

 

 


Kontaktinformation

För frågor och synpunkter om våra utbildningssystem
utb-system@slu.se.