Kurssidor på webben

Senast ändrad: 14 september 2023

Alla kurser på grund- och avancerad nivå har en egen kurssida på webben. All information på kurssidan hämtas från andra system. På den här sidan beskriver vi kurssidans funktion, vilka system som är integrerade och vad institutionen behöver tänka på.

Kursens namn

Kursens namn blir kurssidans rubrik. Kurssidan finns alltid på två språk (svenska och engelska). Under rubriken finns en länk till kursbeskrivningen på det andra språket.

Populärbeskrivning

De nya kurssidorna visar en populärbeskrivning av kursen så att studenterna enkelt ska kunna få en bild av kursens innehåll och underlätta deras kursval.

Texten hämtas från fältet populärbeskrivning i Ladok. Du som kursledare ansvarar för att dina kurser har en populärbeskrivning i Ladok.

Språk

Populärbeskrivningen behöver skrivas på svenska och engelska eftersom alla kurssidor finns på båda språken. I Ladok finns det därför två fält för populärbeskrivning som behöver fyllas i, ett på svenska och ett på engelska.  

Information från kursledaren

Behöver studenterna information inför kursstarten? I Slunik kan kursledaren skriva den information som behövs och den visas sedan här. När studenterna har börjat kursen och har Slu-konton, bör Canvas användas för kommunikationen.
Knappen visas enbart om det finns text inskriven i Slunik.

Kursvärdering

Kurssidan visar om det finns en öppen kursvärdering för kursen genom en länk som går till Evald, SLU:s kursvärderingssystem. 

Även avslutade kursvärderingar visas på kurssidan.

Kursplan och övrig information

På kurssidan visas även kursplanen i sin helhet. Kursplanen hämtas från Ladok.

Schema

Du kan visa schemat som en fil som du laddar upp i Slunik. Möjligheten att skriva in schematexten direkt i Slunik har tagits bort.

På kurssidan visas schemat från knappen "Schema" som ligger till höger på sidan.
Knappen visas enbart om det finns en schemafil uppladdad i Slunik.

Koppling till antagning.se

Den här knappen går till antagning.se där man kan söka de kurser som är öppna för antagning.

Kontaktinformation

De personer som läggs in som kursledare, kursadministratör och examinator på kurstillfället i Ladok visas på kurssidan. Ladok är alltså källan för vad som visas på kurssidan.

Ladok kursteam

Kurslitteraturlista

Kurslitterturlistan läggs in i Ladok och uppdateras var 5:e minut (efter att man har beslutat upplagan i Ladok). Kurslitterturlistan ska vara tillgänglig på kurssidan åtta veckor innan kursstart. 

Ladok kurslitteraturlista

Betygskriterier                 

Betygskriterier kommer att försvinna från kurssidan och bara finnas i Canvas. Se Utbildningshandboken 7.1

I Canvas kan man använda sig av de nya mallsidorna så att det blir enkelt för studenterna att hitta bl.a. betygskriterierna,
Canvas mallsidor

Betygskriterier för kursen lägger du in som text i Slunik. De visas under den expanderabara menyn på kurssidan som heter Betygskriterier. 


Kontaktinformation

Avdelningen för Lärande och digitalisering

För frågor och synpunkter om våra utbildningssystem
utb-system@slu.se.