Vem kan nomineras?

Senast ändrad: 18 april 2023

Enskilda eller grupper av SLU-anställda som enligt någon eller några av nedanstående tre kategorier gjort en framstående pedagogisk insats som gynnar studenternas lärande kan nomineras.

Utveckling av undervisning

Här finns ett erkänt intresse och engagemang för att utveckla undervisningen efter nya förutsättningar. 

Den/de nominerade:

 • ​utvecklar nätbaserade undervisningsmetoder på ett sätt som ger mervärde i lärandet
 • utvecklar och förnyar undervisnings- och/eller examinationsformer för campus och distans
 • skapar ett positivt klimat som stimulerar studenternas engagemang och intresse för ämnet
 • aktiverar studenterna till eget lärande, kreativitet och kritiskt tänkande
 • ger konstruktiv återkoppling till studenterna på deras lärande
 • förnyar undervisningsmaterial så att det blir mer studentcentrerat
 • anpassar undervisningen på distans så att olika former av praktisk kunskap och färdighetsträning ändå kan genomföras med kvalitet
 • anpassar undervisning och handledning utifrån studenternas/doktorandernas behov av tillgänglighet

 

Samverkan med kollegor och/eller studenter för utveckling av undervisningen

Här finns ett erkänt intresse och engagemang för att utveckla undervisningen på institutionen tillsammans med kollegor och studenter.

Den/de nominerade:

 • skapar dialog med studenterna kring undervisningens form och innehåll och använder dessa kunskaper för att utveckla undervisningen på campus så väl som på distans
 • tar initiativ till olika former av samverkan med studenter, kollegor, övrig personal, lärare vid andra institutioner vad gäller grund- och avancerad nivå
 • förnyar undervisningens form och innehåll tillsammans med kollegor (t.ex. nätbaserad undervisning).

 

Pedagogisk ledning

Här finns ett tydligt och uppskattat pedagogiskt ledarskap med erkänt intresse och engagemang för att driva utveckling av undervisningen framåt.

Den/de nominerade:

 • underlättar övriga lärares pedagogiska/pedagogiska digitala kompetens
 • stödjer lärares egna initiativ att utveckla distansundervisningen
 • bygger upp former för utveckling av dialogen med studenterna
 • utvärderar och följer upp effekten av de olika pedagogiska insatserna och sättet att undervisa.
 • sprider goda modeller och resultat från utveckling av undervisning