Sändlistor doktorander

Senast ändrad: 27 september 2023

Nedan hittar du sändlistor för e-post till doktorander vid SLU:s fyra fakulteter:

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ):
doktorand-nl@slu.se

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH):
doktorand-djur@slu.se

Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV):
doktorand-LTV@slu.se

Fakulteten för skogsvetenskap (S):
doktorand-sfak@slu.se

 


Kontaktinformation