AI-stöd till administratörer

Senast ändrad: 12 december 2023

AI kan stödja dig som administratör på flera sätt:

Automatisering eller RPA (Robotic Process Automation) kan frigöra tid genom att ta över hela eller delar av dina enklare repetitiva uppgifter med hjälp av robotteknik och artificiell intelligens. Det passar för repetitivt, administrativt arbete som ska utföras baserat på tydliga regler och rutiner

AI kan framför allt bli en ”virtuell assistent” till dig och göra det enklare att:

 • tagga och hitta rätt information
 • sammanställa information och dokument från texter och mejl
 • underlätta användningen av till exempel Word, Excel och Power Point
 • snabbt och enkelt hitta i komplexa manualer och regelverk
 • analysera data och ta fram underlag för olika typer av strategier
 • ta fram bildmaterial för till exempel rekryteringsmässor
 • skapa/översätta/anpassa innehåll till olika språk och kulturella kontexter
 • hjälpa till att snabbt och enkelt generera innehåll (texter, bilder, video, nyhetsartiklar och blogginlägg mm.

Specialanpassade chatbotar kan också frigöra tid genom att svara på frågor från studenter, lärare och andra administratörer vad gäller till exempel:

 • Studievägledning
 • Antagningsfrågor
 • Studentbostäder
 • Regelverk, handböcker, manualer med mera

Slutligen, AI kan stödja dig i ditt administrativa arbete. Men det är samtidigt mycket viktigt att du har kunskap om risker och begränsningar samt hur du kan använda AI på ett etiskt, ansvarsfullt och inkluderande sätt.

Om du testar nya AI-tjänster glöm inte:

 • Att du i dagsläget ofta behöver skapa privata konton för att utforska många av de nya AI-tjänsterna som finns på marknaden (och flera kostar pengar)

 • Kritiskt tänkande: Var medveten om att AI-genererat material kan innehålla felaktigheter, förvrängningar, partiskhet och upphovsrättsskyddat material

 • Säkerhetsmedvetenhet: Var uppmärksam på säkerhetsaspekter när du testar AI-system

 • Skydd av integritet: Var försiktig med vilken information du delar med AI för att förhindra spridning av känslig och upphovsrättsskyddad information

 

Bild som visar de olika typerna av AI; AI och fusk, AI-stöd för tillgänglighet och Funka, AI som studenters framtida arbetsredskap, AI-stöd till lärare/forskare, AI-stöd till administratörer, AI-stöd till studenter

Tillbaka till AI-startsida

Mer information

Artiklar

Exempel på AI-stöd

OBS! Nedanstående AI-stöd ska bara ses som exempel och inte rekommendationer. De kan också innebära kostnader eller GDPR risker mm.

 • ChatGPT från Open AI (finns flera versioner inklusive betalversioner)
 • Microsoft Edge och Copilot (Bing Chat)
 • Microsoft Office och Copilot (Word, PowerPoint, Excel, mfl) (copilot kostar extra)
 • Google Bard
 • HeyGen (översätta kort videos till många språk med läppsynk)
 • Midjourney (Bildbehandling mm)
 • Dall-E (Bildbehandling mm)
 • Adobe Firefly (Bildbehandling mm, finns numera också integrerat i t.ex. Photoshop)

Inspelade digitala seminarium