Tillgänglighet för utbildningssystem

Senast ändrad: 06 september 2021

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda SLU:s utbildningssystem, oavsett plattform och eventuella hjälpmedel. 

Här berättar vi om hur våra utbildningssystem uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister.

Rapportera brister i utbildningssystemens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra tillgängligheten. Hör av dig om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav.

Hör också av dig om du behöver innehåll som inte är tillgängligt för dig. Vi svarar normalt inom två vardagar.

Rapportera brist i tillgänglighet för systemen

E-post: utb-system@slu.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) ansvarar för tillsyn av efterlevnad av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Hur tillgängliga är Systemen?

Avdelningen för lärande och digitalisering ansvarar för följande system

Canvas

I Canvas beror tillgångligheten mycket på den som skapar innehållet på sidorna. 

  • Många bilder har inte en beskrivande Alt-text.
  • Många videor saknar undertextning och syntolkningsalternativ. 

Evald

Inspera

Kaltura

https://support.nordu.net/hc/en-us/articles/360015351459-Accessibility-in-Kaltura-Products

Ladok

Tillgänglighet i studentgränssnittet

Mentimeter

Moveon

Nya

Ouriginal (Urkund)

Urkund_VPAT2.3RevWCAG_APR2020.pdf

Slukurs

Slunik

TimeEdit

Zoom

Sidansvarig: ld-webb@slu.se